ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЕКОМЕНИДЖМЪНТ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФФ-КОТИ-Б-304 Икономикс 42 28 6
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
12 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
14 З ФММ-КСП-Б-302 Регионална политика и регионално развитие 28 28 6
15 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФММ-КМЕ-Б-327 Основи на управлението - II част 42 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
30 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
31 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
34 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФММ-КМИО-Б-324 Управление на човешките ресурси 28 28 6
38 З ФММ-КМЕ-Б-302 Административен мениджмънт 28 28 7
39 З ФММ-КМЕ-Б-324 Организационно поведение 28 28 7
40 З ФПТБ-КИУТ-Б-321 Екология 28 28 5
41 З ФММ-КМЕ-Б-334 Управление на бизнеса 28 28 5
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФММ-КМЕ-Б-335 Управление на екологичния риск 28 28 7
46 З ФММ-КМЕ-Б-311 Екотуризъм и инфраструктура 28 28 6
47 З ФММ-КМЕ-Б-322 Организационен мениджмънт 28 28 7
48 З ФММ-КМЕ-Б-309 Екологични модели на развитие 28 28 5
49 И ФММ-КМЕ-Б-330 Ситуационен мениджмънт 28 28 5
50 И ФММ-КМЕ-Б-321 Оперативен мениджмънт 28 28 5
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФММ-КМЕ-Б-306 Екологичен мониторинг 28 28 6
55 З ФПТБ-КИУТ-Б-326 Управление на туристическия бизнес 28 28 5
56 З ФММ-КМЕ-Б-345 Устойчиво развитие 28 28 7
57 З ФММ-КМЕ-Б-307 Екологична диагностика 28 28 6
58 И ФММ-КМЕ-Б-315 Контролинг 28 28 6
59 И ФММ-КМЕ-Б-316 Лидерство и ръководство 28 28 6
61 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
63 З ФММ-КМЕ-Б-318 Международни екологични организации 28 28 6
64 З ФФ-КФК-Б-352 Цени и ценова политика 28 28 6
65 З ФММ-КМЕ-Б-303 Антикризисно управление 28 28 6
66 З ФММ-КМЕ-Б-344 Управленско консултиране 28 28 7
67 И ФММ-КМЕ-Б-310 Екологично проектиране 28 28 5
68 И ФММ-КМЕ-Б-333 Съвременни бизнес технологии 28 28 5
70 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
72 З ФММ-КМЕ-Б-331 Социална среда и бизнес 36 18 6
73 И ФММ-КМЕ-Б-312 Енергоспестяващи технологии и производства 18 18 4
74 И ФММ-КМЕ-Б-326 Организация и управление на природоползването и природоопазването 18 18 4
75 И ФММ-КМЕ-Б-308 Екологична евристика 18 18 4
76 И ФММ-КМЕ-Б-319 Методи и механизми в управлението 18 18 4
77 И ФММ-КМЕ-Б-329 Ресурсен мениджмънт 18 18 4
78 И ФФ-КФК-Б-313 Бюджет и бюджетна политика 18 18 4