ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
4 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
5 З ФФ-КОТИ-Б-304 Икономикс 42 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
12 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФММ-КСП-Б-302 Регионална политика и регионално развитие 28 28 6
14 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФММ-КМЕ-Б-327 Основи на управлението - II част 42 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
28 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
31 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
34 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФММ-КМЕ-Б-302 Административен мениджмънт 28 28 7
38 З ФММ-КМЕ-Б-324 Организационно поведение 28 28 7
39 З ФММ-КМЕ-Б-325 Организационно развитие 28 28 5
40 З ФММ-КМИО-Б-324 Управление на човешките ресурси 28 28 6
41 З ФММ-КМЕ-Б-338 Управление на малкия бизнес 28 28 5
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФММ-КМЕ-Б-339 Управление на риска 28 28 7
46 З ФММ-КМЕ-Б-322 Организационен мениджмънт 28 28 7
47 З ФПТБ-КТБ-Б-309 Управление на собствеността 28 28 6
48 З ФММ-КБИ-Б-331 Системи за управление на уеб съдържание 28 28 5
49 И ФММ-КМЕ-Б-330 Ситуационен мениджмънт 28 28 5
50 И ФММ-КМЕ-Б-321 Оперативен мениджмънт 28 28 5
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФММ-КМЕ-Б-316 Лидерство и ръководство 28 28 6
55 З ФММ-КМЕ-Б-332 Стратегическо управление 28 28 5
56 З ФММ-КМЕ-Б-304 Бизнес стратегии 28 28 7
57 З ФММ-КМЕ-Б-315 Контролинг 28 28 6
58 И ФСО-КМС-Б-329 Статистически методи в управлението 28 28 6
59 И ФСО-КМС-Б-330 Теория на вероятностите 28 28 6
62 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
63 З ФММ-КМЕ-Б-303 Антикризисно управление 28 28 6
64 З ФММ-КМЕ-Б-344 Управленско консултиране 28 28 7
65 З ФММ-КМЕ-Б-341 Управленска диагностика 28 28 6
66 З ФММ-КМЕ-Б-340 Управление на фирмата 28 28 5
67 И ФММ-КМЕ-Б-323 Организационна култура 28 28 6
68 И ФММ-КМЕ-Б-328 Поведение в управлението 28 28 6
71 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
72 З ФММ-КМЕ-Б-331 Социална среда и бизнес 36 18 6
73 И ФММ-КМЕ-Б-320 Мотивация в управлението 18 18 4
74 И ФММ-КМЕ-Б-337 Управление на конфликти 18 18 4
75 И ФММ-КМЕ-Б-343 Управленска политика 18 18 4
76 И ФММ-КМЕ-Б-336 Управление на кариерата 18 18 4
77 И ФММ-КМЕ-Б-329 Ресурсен мениджмънт 18 18 4
78 И ФММ-КМЕ-Б-319 Методи и механизми в управлението 18 18 4