ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Английски език I модул (БИ) З 0 56 2
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на статистиката З 28 28 5
Въведение във финансите З 28 28 6
Английски език II модул (БИ) З 0 56 2
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на програмирането З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Английски език III модул (БИ) Ф 0 28 2
4 семестър
Операционни системи З 42 28 6
Уеб дизайн З 42 28 7
Бази от данни З 42 28 6
Техническо осигуряване на информационни системи З 42 14 6
Бизнес контролинг З 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Английски език IV модул (БИ) Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Въведение в информационните системи З 28 28 6
Системен анализ и проектиране на информационни системи З 42 28 6
Компютърни мрежи З 28 28 6
Обектно-ориентирано програмиране З 42 28 7
Философски и логически основи на информатиката И 28 28 5
Информационна сигурност и защита на данните И 28 28 5
Системно програмиране в .NET И 28 28 5
Английски език V модул (БИ) Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
6 семестър
Системи за управление на уеб съдържание З 28 28 6
Уеб програмиране с ASP.NET З 42 28 7
Управление на проекти З 28 28 6
Информационна инфраструктура З 28 14 5
Въведение в програмирането на Java И 28 28 6
Информационно общество И 28 28 6
Застраховане в ИТ сектора И 28 28 6
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Английски език VI модул (БИ) Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Уеб програмиране с JavaScript и PHP З 42 28 6
Интелектуална собственост З 28 28 6
Дигитален маркетинг З 28 28 6
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 28 28 6
Софтуерен инженеринг З 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Английски език VII модул (БИ) Ф 0 28 2
8 семестър
Бизнес софтуер З 18 18 3
Фирмена интернационализация И 27 27 4
Финансов анализ с Excel И 27 27 4
Интернет технологии И 18 18 3
Информационни системи за управление на бизнес процесите И 18 18 3
Мултимедийни технологии И 27 27 4
Статистически и иконометричен софтуер И 27 27 4
Програмиране на мобилни приложения И 27 27 4
Системи с изкуствен интелект И 27 27 4
Електронна търговия И 27 27 4
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна