ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "МАРКЕТИНГ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Продуктова и иновационна политика З 42 28 8
Дистрибуционна политика З 42 28 8
Потребителско поведение З 28 28 6
Маркетингови изследвания І част З 42 28 8
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Маркетингови комуникации З 28 28 7
Маркетингови изследвания ІІ част З 42 28 7
Бизнес интелигентни системи З 28 28 6
Управление на проекти И 28 28 5
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес И 28 28 5
Социална психология И 28 28 5
Предприемачество И 28 28 5
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Промоционална политика З 42 28 8
Ценова политика З 42 28 8
Маркетинг на услуги З 56 28 8
Системи за управление на уеб съдържание И 28 28 6
Графичен дизайн И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
7 семестър
Маркетингова аналитика З 42 28 7
Бранд мениджмънт З 28 28 6
Маркетингов мениджмънт І част З 28 28 7
Дигитален маркетинг І част З 28 28 5
Правна уредба на интелектуалната собственост И 28 28 5
Правна уредба на маркетинговата дейност И 28 28 5
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
8 семестър
Маркетингов мениджмънт ІІ част З 18 18 4
Международен маркетинг З 18 18 5
Индустриален маркетинг З 18 18 5
Дигитален маркетинг ІІ част З 18 18 4
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна