ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МАРКЕТИНГ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
13 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-302 Управление на човешките ресурси 28 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
30 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
31 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
32 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФММ-КМА-Б-303 Продуктова и иновационна политика 42 28 8
38 З ФММ-КМА-Б-304 Дистрибуционна политика 42 28 8
39 З ФММ-КМА-Б-305 Потребителско поведение 28 28 6
40 З ФММ-КМА-Б-306 Маркетингови изследвания І част 42 28 8
41 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
44 З ФММ-КМА-Б-308 Маркетингови комуникации 28 28 7
45 З ФММ-КМА-Б-307 Маркетингови изследвания ІІ част 42 28 7
46 З ФММ-КБИ-Б-304 Бизнес интелигентни системи 28 28 6
47 И ФММ-КСП-Б-350 Управление на проекти 28 28 5
48 И ФПТБ-КИУТ-Б-328 Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 28 28 5
49 И ФПТБ-КИФС-Б-315 Социална психология 28 28 5
50 И ФПТБ-КИБП-Б-323 Предприемачество 28 28 5
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФММ-КМА-Б-309 Промоционална политика 42 28 8
55 З ФММ-КМА-Б-310 Ценова политика 42 28 8
56 З ФММ-КМА-Б-311 Маркетинг на услуги 56 28 8
57 И ФММ-КБИ-Б-329 Системи за управление на уеб съдържание 28 28 6
58 И ФММ-КБИ-Б-309 Графичен дизайн 28 28 6
60 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
62 З ФММ-КМА-Б-313 Маркетингова аналитика 42 28 7
63 З ФММ-КМА-Б-314 Бранд мениджмънт 28 28 6
64 З ФММ-КМА-Б-312 Маркетингов мениджмънт І част 28 28 7
65 З ФММ-КМА-Б-315 Дигитален маркетинг І част 28 28 5
66 И ФПТБ-КПН-Б-315 Правна уредба на интелектуалната собственост 28 28 5
67 И ФПТБ-КПН-Б-316 Правна уредба на маркетинговата дейност 28 28 5
70 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
71 З ФММ-КМА-Б-317 Маркетингов мениджмънт ІІ част 18 18 4
72 З ФММ-КМА-Б-318 Международен маркетинг 18 18 5
73 З ФММ-КМА-Б-319 Индустриален маркетинг 18 18 5
74 З ФММ-КМА-Б-316 Дигитален маркетинг ІІ част 18 18 4