ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
13 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФПТБ-КТБ-Б-302 Въведение в търговския бизнес 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
31 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
32 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФПТБ-КТБ-Б-303 Икономика на търговията 42 28 6
37 З ФПТБ-КТБ-Б-304 Търговско предприемачество 28 28 6
38 З ФПТБ-КТБ-Б-305 Икономика на услугите 28 28 6
39 З ФПТБ-КИБП-Б-320 Управление на човешките ресурси 28 28 6
40 З ФПТБ-КТБ-Б-306 Квалитология на стоките и услугите 28 28 6
41 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
43 З ФПТБ-КТБ-Б-309 Управление на собствеността 28 28 6
44 З ФПТБ-КТБ-Б-307 Търговски комуникации 28 28 6
45 З ФПТБ-КТБ-Б-308 Организация и технология на доставките 28 28 6
46 З ФММ-КМЕ-Б-303 Антикризисно управление 28 28 6
47 И ФФ-КФК-Б-309 Банково обслужване на икономическите агенти 28 28 6
48 И ФФ-КФК-Б-327 Мита и митническа политика 28 28 6
50 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
51 З ФПТБ-КТБ-Б-310 Организация и технология на продажбите 28 28 6
52 З ФПТБ-КТБ-Б-313 Търговско представителство и посредничество 28 28 6
53 З ФПТБ-КАИ-Б-319 Екологично и устойчиво развитие на бизнеса 28 28 6
54 З ФПТБ-КТБ-Б-311 Борси и борсови операции 28 28 6
55 И ФСО-ККАСД-Б-312 Данъчен контрол и администрация 28 28 6
56 И ФСО-ККАСД-Б-307 Анализ на търговския бизнес 28 28 6
57 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
59 З ФММ-КСП-Б-349 Управление на корпоративни проекти 28 28 6
60 З ФПТБ-КТБ-Б-315 Търговски операции с интелектуална собственост 28 28 6
61 З ФПТБ-КТБ-Б-318 Борсов анализ и отчетност 28 28 6
62 З ФПТБ-КТБ-Б-317 Оценка на бизнеса 28 28 6
63 З ФПТБ-КТБ-Б-316 Разходи, себестойност, цени 28 28 6
64 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
66 З ФПТБ-КТБ-Б-319 Търговски операции с недвижими имоти 36 18 6
67 И ФПТБ-КТБ-Б-320 Управление на дистрибуцията 27 18 5
68 И ФПТБ-КТБ-Б-321 Търговско моделиране 27 18 5
69 И ФММ-КМИО-Б-322 Търговия с туристически услуги 27 18 4
70 И ФММ-КМИО-Б-309 Международен бизнес 27 18 4
71 И ФПТБ-КИФС-Б-320 Психология в търговията 18 18 3
72 И ФПТБ-КИФС-Б-306 Бизнес етика 18 18 3