ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
2 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
3 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
4 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
5 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
12 З ФФ-КФК-Б-302 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФФ-КФК-Б-344 Финанси на фирмата 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
28 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФФ-КФК-Б-337 Техника на данъчното облагане 28 42 6
38 З ФФ-КФК-Б-335 Теория на парите 28 42 6
39 З ФФ-КФК-Б-316 Въведение в банковото дело 28 42 6
40 З ФФ-КФК-Б-319 Инвестиции 28 42 6
41 З ФФ-КФК-Б-351 Цени и ценова политика 28 42 6
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФФ-КФК-Б-331 Персонални финанси 42 28 6
46 З ФФ-КФК-Б-325 Международни финанси 28 42 6
47 З ФФ-КФК-Б-315 Бюджет и бюджетна политика 42 42 7
48 З ФФ-КФК-Б-328 Мита и митническа политика 42 28 6
49 И ФММ-КСП-Б-350 Управление на проекти 28 28 5
50 И ФСО-КМС-Б-332 Финансова статистика 28 28 5
51 И ФММ-КМЕ-Б-340 Управление на фирмата 28 28 5
52 И ФПТБ-КПН-Б-303 Финансово право 28 28 5
53 И ФММ-КБИ-Б-331 Системи за управление на уеб съдържание 28 28 5
54 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
57 З ФФ-КФК-Б-304 Банков анализ 28 42 6
58 З ФСО-КСО-Б-304 Финансово счетоводство 28 28 6
59 З ФФ-КФК-Б-312 Бизнес оценяване 28 28 6
60 З ФФ-КФК-Б-345 Финансов анализ 28 42 7
61 З ФФ-КФК-Б-332 Поведенчески финанси 28 28 5
62 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
65 И ФФ-КФК-Б-305 Банкова администрация 42 28 7
66 И ФФ-КФК-Б-311 Банково обслужване на инвестиционните дружества 42 28 7
67 И ФФ-КФК-Б-333 Портфейлен мениджмънт във фирмите 42 28 7
68 И ФФ-КФК-Б-310 Банково обслужване на икономическите агенти 42 28 7
69 И ФСО-КСО-Б-308 Управленско счетоводство 28 28 6
70 И ФСО-КСО-Б-310 Бюджетно счетоводство 28 28 6
71 И ФСО-КСО-Б-314 Банково счетоводство 28 28 6
72 И ФСО-КСО-Б-337 Счетоводство на инвестиционните предприятия 28 28 6
73 И ФФ-КФК-Б-342 Управление на портфейла в публичния сектор 42 28 7
74 И ФФ-КФК-Б-322 Корпоративно банкиране 42 28 7
75 И ФФ-КФК-Б-338 Търговско банкиране 42 28 7
76 И ФФ-КФК-Б-341 Управление на портфейла 42 28 7
77 И ФФ-КЗСД-Б-339 Пенсионно и здравно осигуряване 28 28 5
78 И ФПТБ-КИБП-Б-322 Иновационен мениджмънт 28 28 5
79 И ФФ-КЗСД-Б-337 Корпоративно застраховане 28 28 5
80 И ФФ-КЗСД-Б-338 Кредитно застраховане 28 28 5
81 И ФСО-ККАСД-Б-327 Финансов контрол 28 28 5
82 И ФФ-КФК-Б-340 Управление на банковия инвестиционен портфейл 28 28 5
83 И ФСО-ККАСД-Б-329 Финансово разузнаване 28 28 5
84 И ФММ-КМИО-Б-310 Международен бизнес 28 28 5
85 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
89 И ФФ-КФК-Б-321 Капиталови пазари 27 27 6
90 И ФФ-КФК-Б-347 Финансова администрация 27 27 6
91 И ФФ-КФК-Б-326 Мениджмънт на кредитните институции 27 27 6
92 И ФФ-КФК-Б-350 Финансово-икономическо оценяване на проекти 27 27 6
93 И ФФ-КФК-Б-339 Управление на банковата сигурност 18 27 6
94 И ФФ-КФК-Б-329 Моделиране доходността на дълговите инструменти 18 27 6
95 И ФФ-КФК-Б-348 Финансова политика на ЕС 18 27 6
96 И ФФ-КФК-Б-349 Финансови пазари 18 27 6
97 И ФФ-КФК-Б-323 Лихвена политика в публичния сектор 18 27 6
98 И ФФ-КФК-Б-320 Инвестиционно посредничество 18 27 6
99 И ФФ-КФК-Б-330 Оперативен финансов мениджмънт 18 27 6
101 И ФФ-КФК-Б-303 Анализ на дълговите пазари 18 27 6