ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 З ФФ-КЧЕО-Б-309 Английски език I модул (МИО) 0 56 2
7 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
8 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
9 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
10 З ФФ-КЧЕО-Б-310 Английски език II модул (МИО) 0 56 2
11 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
12 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
13 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
14 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
17 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
18 З ФММ-КМИО-Б-320 Основи на международната икономика 42 28 6
19 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
20 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
21 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
22 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
23 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
24 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
25 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
26 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
27 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
28 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
29 Ф ФФ-КЧЕО-Б-311 Английски език III модул (МИО) 0 28 2
101 Ф ФФ-КЧЕО-Б-332 Немски език I модул (МИО) 0 28 2
102 Ф ФФ-КЧЕО-Б-338 Руски език I модул (МИО) 0 28 2
103 Ф ФФ-КЧЕО-Б-344 Френски език I модул (МИО) 0 28 2
4 семестър
31 З ФММ-КМИО-Б-303 Външнотърговски операции 28 42 7
32 З ФММ-КМИО-Б-302 Бизнескомуникации 28 42 7
33 З ФММ-КМИО-Б-326 Фирмена интернационализация 28 28 6
34 З ФММ-КМИО-Б-317 Международно управление на човешките ресурси 28 42 6
35 З ФФ-КЧЕО-Б-312 Английски език IV модул (МИО) 0 28 2
37 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
104 И ФФ-КЧЕО-Б-333 Немски език II модул (МИО) 0 28 2
105 И ФФ-КЧЕО-Б-339 Руски език II модул (МИО) 0 28 2
106 И ФФ-КЧЕО-Б-345 Френски език II модул (МИО) 0 28 2
5 семестър
39 З ФФ-КЧЕО-Б-313 Английски език V модул (МИО) 0 28 2
40 З ФММ-КМИО-Б-304 Външнотърговски режими 42 28 7
41 З ФММ-КМИО-Б-307 Европейска интеграция 28 28 6
42 З ФММ-КМИО-Б-312 Международна инвестиционна политика 28 28 6
43 З ФММ-КМИО-Б-311 Международен туристически бизнес 42 28 7
46 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
107 И ФФ-КЧЕО-Б-334 Немски език III модул (МИО) 0 28 2
108 И ФФ-КЧЕО-Б-340 Руски език III модул (МИО) 0 28 2
109 И ФФ-КЧЕО-Б-346 Френски език III модул (МИО) 0 28 2
6 семестър
47 З ФММ-КМИО-Б-321 Офшорен бизнес 28 28 7
48 З ФММ-КМИО-Б-305 Външнотърговски сделки 28 28 7
49 З ФФ-КЧЕО-Б-314 Английски език VI модул (МИО) 0 28 2
50 З ФФ-КФК-Б-324 Международни финанси 28 28 6
51 И ФММ-КМЕ-Б-342 Управленска политика 42 28 6
52 И ФММ-КБИ-Б-305 Бизнес информационни системи 42 28 6
53 И ФПТБ-КПН-Б-302 Международно търговско право 42 28 6
56 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
110 И ФФ-КЧЕО-Б-335 Немски език IV модул (МИО) 0 28 2
111 И ФФ-КЧЕО-Б-341 Руски език IV модул (МИО) 0 28 2
112 И ФФ-КЧЕО-Б-347 Френски език IV модул (МИО) 0 28 2
7 семестър
57 З ФММ-КМИО-Б-313 Международни пазари 42 28 7
58 З ФММ-КМИО-Б-315 Международен маркетингов мениджмънт 42 28 7
59 З ФММ-КМИО-Б-323 Търговски преговори 28 28 6
60 З ФММ-КМЕ-Б-317 Международен антикризисен мениджмънт 28 28 6
61 З ФФ-КЧЕО-Б-315 Английски език VII модул (МИО) 0 28 2
64 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
113 И ФФ-КЧЕО-Б-336 Немски език V модул (МИО) 0 28 2
114 И ФФ-КЧЕО-Б-348 Френски език V модул (МИО) 0 28 2
115 И ФФ-КЧЕО-Б-342 Руски език V модул (МИО) 0 28 2
8 семестър
65 И ФММ-КМИО-Б-318 Международно фирмено поведение 27 27 5
66 И ФММ-КМИО-Б-319 Организиране на международни проекти 27 27 5
67 И ФММ-КМИО-Б-314 Международни търговски политики 27 18 5
68 И ФСО-ККАСД-Б-310 Валутен и митнически контрол 27 18 5
69 И ФММ-КМИО-Б-308 Защита на интелектуална собственост 18 18 4
70 И ФММ-КМИО-Б-306 Глобални бизнес регулации 18 18 4
71 И ФПТБ-КТБ-Б-314 Търговско представителство и посредничество 27 18 4
72 И ФПТБ-КТБ-Б-312 Борси и борсови операции 27 18 4
74 Ф ФФ-КЧЕО-Б-316 Английски език VIII модул (МИО) 0 18 2
116 Ф ФФ-КЧЕО-Б-337 Немски език VI модул (МИО) 0 18 2
117 Ф ФФ-КЧЕО-Б-343 Руски език VI модул (МИО) 0 18 2
118 Ф ФФ-КЧЕО-Б-349 Френски език VI модул (МИО) 0 18 2