ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Английски език I модул (МИО) З 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Английски език II модул (МИО) З 0 56 2
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на международната икономика З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Английски език III модул (МИО) Ф 0 28 2
Немски език I модул (МИО) Ф 0 28 2
Руски език I модул (МИО) Ф 0 28 2
Френски език I модул (МИО) Ф 0 28 2
4 семестър
Външнотърговски операции З 28 42 7
Бизнескомуникации З 28 42 7
Фирмена интернационализация З 28 28 6
Международно управление на човешките ресурси З 28 42 6
Английски език IV модул (МИО) З 0 28 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Немски език II модул (МИО) И 0 28 2
Руски език II модул (МИО) И 0 28 2
Френски език II модул (МИО) И 0 28 2
5 семестър
Английски език V модул (МИО) З 0 28 2
Външнотърговски режими З 42 28 7
Европейска интеграция З 28 28 6
Международна инвестиционна политика З 28 28 6
Международен туристически бизнес З 42 28 7
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Немски език III модул (МИО) И 0 28 2
Руски език III модул (МИО) И 0 28 2
Френски език III модул (МИО) И 0 28 2
6 семестър
Офшорен бизнес З 28 28 7
Външнотърговски сделки З 28 28 7
Английски език VI модул (МИО) З 0 28 2
Международни финанси З 28 28 6
Управленска политика И 42 28 6
Бизнес информационни системи И 42 28 6
Международно търговско право И 42 28 6
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Немски език IV модул (МИО) И 0 28 2
Руски език IV модул (МИО) И 0 28 2
Френски език IV модул (МИО) И 0 28 2
7 семестър
Международни пазари З 42 28 7
Международен маркетингов мениджмънт З 42 28 7
Търговски преговори З 28 28 6
Международен антикризисен мениджмънт З 28 28 6
Английски език VII модул (МИО) З 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Немски език V модул (МИО) И 0 28 2
Френски език V модул (МИО) И 0 28 2
Руски език V модул (МИО) И 0 28 2
8 семестър
Международно фирмено поведение И 27 27 5
Организиране на международни проекти И 27 27 5
Международни търговски политики И 27 18 5
Валутен и митнически контрол И 27 18 5
Защита на интелектуална собственост И 18 18 4
Глобални бизнес регулации И 18 18 4
Търговско представителство и посредничество И 27 18 4
Борси и борсови операции И 27 18 4
Английски език VIII модул (МИО) Ф 0 18 2
Немски език VI модул (МИО) Ф 0 18 2
Руски език VI модул (МИО) Ф 0 18 2
Френски език VI модул (МИО) Ф 0 18 2
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна