ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
2 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
3 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
4 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
5 З ФФ-КОТИ-Б-304 Икономикс 42 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
12 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
14 З ФММ-КСП-Б-302 Регионална политика и регионално развитие 28 28 6
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КСП-Б-304 Основи на публичната администрация 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
30 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
31 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
32 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
33 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФММ-КСП-Б-309 Управление на процеси в публичната администрация 28 28 7
37 З ФММ-КСП-Б-311 Управление на човешките ресурси в публичната администрация 28 28 6
38 З ФММ-КСП-Б-312 Публични политики и програми 28 28 6
39 З ФПТБ-КПН-Б-314 Административно право и процес 28 28 5
40 З ФММ-КСП-Б-310 Териториално и селищно устройство 28 28 6
41 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
44 З ФММ-КСП-Б-317 Управление на проекти 28 28 6
45 З ФММ-КСП-Б-316 Финансово-бюджетно планиране 28 28 6
46 З ФПТБ-КТБ-Б-322 Публични търгове и обществени поръчки 28 28 6
47 З ФММ-КСП-Б-318 Териториално планиране и регулиране 28 28 6
48 И ФПТБ-КИФС-Б-311 История на административните институции 28 28 6
49 И ФФ-КОТИ-Б-307 Публична икономика и избор 28 28 6
50 И ФПТБ-КИФС-Б-310 Изследователски методи 28 28 6
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФММ-КСП-Б-319 Управление на качеството 28 28 6
55 З ФММ-КБИ-Б-312 Електронно управление 28 28 6
56 З ФММ-КСП-Б-323 Управление на иновациите 28 28 6
57 З ФММ-КСП-Б-324 Регионален маркетинг 28 28 6
58 И ФПТБ-КАИ-Б-308 Развитие на селските райони 28 28 6
59 И ФММ-КСП-Б-340 Градско развитие 28 28 6
60 И ФСО-ККАСД-Б-319 Одит в публичния сектор 28 28 6
62 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
64 З ФПТБ-КИФС-Б-308 Етика в публичния сектор 28 28 6
65 З ФММ-КСП-Б-327 Стратегическо планиране 28 28 6
66 З ФММ-КСП-Б-328 Системи за управление и контрол в публичния сектор 28 28 6
67 З ФММ-КСП-Б-326 Управление на инфраструктурни проекти 42 28 7
68 И ФСО-КМС-Б-327 Регионална статистика 28 28 5
69 И ФФ-КФК-Б-334 Публични финанси и бюджет 28 28 5
71 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
73 З ФММ-КСП-Б-335 Тренинг по администриране и мениджмънт 18 18 4
74 З ФММ-КСП-Б-336 Административно обслужване 18 18 4
75 З ФММ-КСП-Б-337 Управление на екипи и комуникации 18 18 4
76 И ФПТБ-КИФС-Б-317 Стилистика и реторика 18 9 3
77 И ФММ-КСП-Б-341 Приложни изследвания в публичния сектор 18 9 3
78 И ФММ-КСП-Б-343 Евристични методи 18 9 3
79 И ФММ-КСП-Б-342 Протокол в публичната администрация 18 9 3