VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие”

Регионална библиотека „Любен Каравелов” организира VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие”. Във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията с коронавируса, вместо на 22 и 23 април, конференцията ще се проведе на 17 и 18 септември 2020 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума. Да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Заявки за участие се приемат до 30 юни 2020 г. Такса за участие 50 (петдесет) лв. Важно! За записвания след 30 юни таксата за участие е 100 (сто) лева!

Срок за изпращане на докладите – 31 юли 2020 г.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Заявка за участие

Изисквания към оформяне на докладите

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155
Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912