THE FOURTH INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE „UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW“

THE FOURTH INTERNATIONAL

RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE

UKRAINE – EU.

MODERN TECHNOLOGY,

BUSINESS AND LAW

 

24-28 април 2018 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

Ministry of Education and Science of Ukraine

Chernihiv National University of Technology (Ukraine)

Ptukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific-Research Centre of Industrial Development Problems of the National Academy of Science of Ukraine

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

NGO „Chernihiv European“ (Ukraine)

Academic Society of Michal Baludansky (Slovakia)

Technical University of Kosice (Slovakia)

University of Central Europe (Slovakia)

Alexander Dubček University of Trenčín (Slovak Republic)

Lodz University of Technology (Poland)

D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Norway)

Sokhumi State University (Georgia)

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

Batumi Navigation Teaching University (Georgia)

European University (Georgia)

Baku Slavic University (Azerbaijan)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Словакия, Чехия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

24-28 април 2018 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

1 февруари 2018 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

украински, английски, полски, български, словашки, руски

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • присъствена
 • неприсъствена

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • присъствена форма на участие – 350 евро (таксата включва сборник с материали от конференцията, сертификат за участие, настаняване, осигуряване на храна, гала-вечеря)
 • неприсъствена форма – 30 евро (таксата включва сборник с материали от конференцията, сертификат за неприсъствено участие)

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 2-3 страници

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Engineering and Technology
 • Environmental Protection
 • Modern Priorities of Economics
 • Management and Public Administration
 • Innovations in Education.

Issues in the Reformation of the Higher Education System in the aspect of Eurointegration

 • Societal Challenges. Innovations of Social

Work, Philosophy, Psychology, Sociology

 • Current Issues of Legal Science and Practice

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Покана