Тhe 14th International Information Security Conference

Academy of Economic Studies of Moldova
 

the 14th International Information Security Conference

20-21 март  2018 г.

 

ОРГАНИЗАТОР/И

Молдовска икономическа академия

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Молдовска икономическа академия (Молдова, гр. Кишинев, ул. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

20-21 март 2018 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

английски, румънски и руски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • the legal basis of Informational Security;
 • the formation of the security politics of information systems;
 • the defence of intellectual property;
 • organization measures in the field of Information Security;
 • testing and certification of products and services in the field of Information Security;
 • cryptographic measures of Information Security;
 • risk estimation and risk management in information systems;
 • analysis of information threats and counteractions;
 • audit of security of information systems;
 • computer crime investigation;
 • economics of information security;
 • the shadow information economy.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Покана - en

Покана - ru