Международна научна конференция организирана от Факултет по икономика към Университета в гр. Ниш, Сърбия.

 

XXIII-та Международна научна конференция

“Regional Development and Demographic Flows of Southeastern European Countries

29  юни 2018 г.

ОРГАНИЗАТОР

Икономически факултет на Университет в Ниш, Сърбия

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

гр. Ниш, Сърбия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

29 юни 2018 г.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

30 април 2018 г.

СРОК ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

01 юни 2018 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

сръбски и английски  език

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Такса за публикуване на доклад:

 

  • 60 евро за един автор
  • 40 евро за втори автор
  • 30 евро за докторанти

 

Таксата включва организацията по конференцията, материали, освежителни напитки и обяд след конференцията. Публикуването на докладите се осъществява след две положителни рецензии и заплатена такса за участие.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Regional disparities – the conditions, possibilities and mechanisms for their reduction
  • Characteristics of current demographic processes
  • Other aspects of regional development and demographic flows

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Покана

Образец на доклад