Международна конференция Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development 19-20 Април 2018 г.

 

 

ОРГАНИЗАТОР/И

  • Молдовска икономическа академия
  • Асоциация на сертифицираните експерт- счетоводители, гр. Кишинев, Молдова
  • KPMG в Молдова
  • Асоциация на професионалните счетоводители и одитори в Молдова

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

гр. Кишинев, Молдова

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

19-20 април 2018 г.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

20 март 2018 г.

СРОК ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

6 април 2018 г.

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

 

  • доклад

 

(Докладите ще бъдат публикувани в колекция от научни статии на адрес: http://irek.ase.md/xmlui/ )

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

румънски, руски и английски език

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

  • няма такса

 

(Участниците поемат разходите за път и настаняване.)

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

  • Accounting
  • Auditing
  • Economic Analysis

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Покана

Изисквания за доклада

Образец на доклад