IV International Scientific and Practical Conference "Strategic Imperatives of Modern Management"

IV International Scientific and Practical Conference "Strategic Imperatives of Modern

Management"

19-20 април 2018 г.

 

ОРГАНИЗАТОР/И

Министерство на образованието и науката на Украйна

Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Украйна)

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (България)

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (гр. Киев, ул. „Переможи авеню“ №54/1, конферентна зала, сграда № 1, Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

19-20 април 2018 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

украински, руски, английски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

  • 100 евро (таксата включва материали от конференцията, програма на конференцията и сборник с разработки, кафе-паузи, вечеря, културна програма)
  • 30 евро (таксата включва материали от конференцията и сборник с разработки)

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Actual problems of business organization management.
  • New trends in strategic and innovation management.
  • Management transformation in a behavioral economy.
  • Business organization development trends in a digital globalization age.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Покана