Катедра „Икономика и управление на туризма“ организира студентско-докторантски научен форум на тема „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“ като част от проявите за отбелязване на 10 години от създаването на специалност „Икономика на туризма“ в СА „Д. А. Ценов“. Събитието ще се проведе от 5 до 6 април 2019 г. в академичната база за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“, с. Орешак, общ. Троян.

Срок за одобряване на кандидатите за участие: 5 март 2019 г.
За допълнителна информация:
катедра ИУТ
тел. 0631/66-210
e-mail: iut@uni-svishtov.bg