Уважаеми колеги преподаватели, докторанти и студенти,
Асоциацията на земеделските производители в България със съдействието на СА „Д. А. Ценов“ организират семинар на тема: „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“. Събитието е част кампания по изпълнение на проект „CAPHot Spot“, която се реализира с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия.

Семинарът ще се проведе на 20 ноември 2018 г. от 10:30 ч. в аудитория №10 „Акад. Иван Стефанов“ /Ректорат/ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Приканваме всички преподаватели, докторанти и студенти от различните специалности за посещение на семинара.