П О К А Н А

 

                Уважаеми Ръководители на катедри,

                Скъпи колеги,

 

Катедра „Аграрна икономика“ има удоволствието да Ви покани да посетите публичната лекция на тема:

 

„Устойчиво управление на земеделските земи“

 

която ще се проведе на 22 април 2019 г. от 11:00 часа в ауд. 26,

Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“.

 

Гост – лектор ще бъде Валери Велковски

 

магистър по Икономика и Право,

главен юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие“ – София област към Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Лекцията се провежда по случай Международния ден на Земята (22.04.) и е отворена за посещение за вашите студенти и всички, интересуващи се от темата.

 

Заповядайте!
 

 

 

                                        С уважение  Ръководител катедра „АИ“ доц. д-р М. Николова