Уважаеми колеги преподаватели, докторанти и студенти,
По случай професионалния празник на земеделската наука - 25 октомври (Решение 653 на МС/04.09.2006 г.) ще се проведе публична лекция на тема „ВРЪЗКА МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ с гост-лектор 

МИХАИЛ БИЛЕВ
Председател на Русенска земеделска камара
член на Управителния съвет на РСЗК „Дунав-2000“ – Свищов
Председател на ППК „Старт 93“ с. Караманово
Общински съветник в Община Ценово
 
Публичната лекция, като част от дейностите по научния календар на катедра „Аграрна икономика“ ще се проведе на 25.10.2018 г. от 12.30 ч. в аудитория АГРОБИЗНЕС (26 аудитория) – Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“ Свищов.