ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

Тип събитие:ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ
Снимка/лого: (изпраща се и в електронен формат в JPG, PNG, PDF)


Заглавие(Наименование/Тема): УСПЕШНА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
Място на провеждане: Агиа Триада, Солун, Република Гърция, Hotel Sun Beach
Дата на провеждане: 28 септември 2018 г.
Час на провеждане: 10,00 часа
При провеждане на научни форуми се предоставя допълнителна информация за:
Организатор/и: Катедра Стратегическо планиране и екип на научноизследователски проект №5/2018 г. Териториално планиране на България – проблеми и перспективи“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Публичната дискусия се провежда като част от програмата на XVIII-тата Международна научна конференция „THE POWER OF KNOWLEDGE“
Важни срокове:
Дискусията е отворена за участие до датата на провеждане
Контактна информация:
Проф. д.н. Борислав Борисов, b.borissov@uni-svishtov.bg