На 17 май 2018 г. (четвъртък) от 11:30 ч. в заседателна зала „Ректорат” ще се проведе пресконференция по проект за трансгранично сътрудничество „Шанс за развитие”, e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087.