По повод 45 години от своето създаване катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в сътрудничество с Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията и Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България, организира Международна научно-практическа конференция на тема „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, на която ще бъдат обсъдени въпроси в следните тематични направления:

  1. Мениджмънт
  2. Иновации и предприемачество
  3. Финанси, счетоводство, застраховане и социално дело
  4. Маркетинг
  5. Човешки ресурси
  6. Правни и хуманитарни аспекти на бизнеса
  7. Информационни технологии

Международната научно-практическа конференция ще се проведе на 30.11.2018 г. (петък) от 10:00 часа в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ЗА КОНТАКТИ:
Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти: Анелия Атанасова
Тел.: (0631) 66 353
e-mail: depindustry@uni-svishtov.bg

Резервации:
Учебна база „Север“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 11Б, тел.: +359 882 55 25 13;
Хотел „Калето“, ул. „Тома Пантелеев“ 2, тел.:+359 87 89 19 171;
Хотел „Нове“, ул. „Тодор Хрулев“ 2, тел.: +359 895 56 10 97.

ДОСТЪПНИ ВРЪЗКИ: ПЛАКАТ

Покана Заявка за участие Макет на доклад