УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

От името на програмния и организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в международната научно-практическа конференция „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА РЕЛАЦИЯТА ИНДУСТРИЯ 4.0 – ОБЩЕСТВО 5.0“, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Конференцията ще се проведе на 21 и 22 октомври 2022 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн.

Тематични направления
1. Производство и потребление в контекста на кръговата икономика
2. Общество 5.0 и социални аспекти на кръговата икономика
3. Зелена сделка, устойчиво развитие и икономически растеж
4. Иновации, конкурентоспособност и Индустрия 4.0


Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Повече информация за конференцията може да намерите ТУК