Уважаеми студенти,

Пощенска банка, съвместно с катедра „Финанси и кредит” и катедра „Счетоводна отчетност” при СА „Д. А. Ценов” организират майсторски клас “Финансово-счетоводно образование и банкова кариера”. Събитието ще се проведе на 17 октомври 2018 г. (сряда) от 12:30 до 14.00 ч. в ауд. №15, Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

Екипът лектори от Пощенска банка включва:

  • Г-н Емил Георгиев – началник управление “Човешки ресурси”
  • Г-жа Силвия Костова – началник управление “Корпоративни комуникации”
  • Г-н Борислав Попов – началник управление “Персонално банкиране и депозити”

Майсторският клас е насочен към студенти от 3-ти и 4-ти курс, спец. „Финанси” и спец. „Счетоводство и контрол”, магистри от двете специалности, както и всички интересуващи се от разглежданата тема.

Желаещите да участват изпращат свое CV (EuroPass формат) на Е-мейл: department.fk@uni-svishtov.bg до 16.10.2018 г.

Очакваме ви!