Уважаеми колеги преподаватели, докторанти и студенти,
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира кръгла маса на тема „45 години катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – традиции и предизвикателства“, като част от събитията, посветени на 45 г. от създаването на катедрата. Научният форум ще се проведе на 27 и 28 октомври 2018 г. от 16:00 часа в Учебна база на СА в с. Орешак.