Катедра „Търговски бизнес“ организира
Кръгла маса – дискусия
Обучение по търговия чрез „сверяване на часовника“ с бизнеса

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, ауд. 72
20 април 2018 г., 11.00 ч.
 
Тематични направления: 
  • Презентация от представители на практиката за новости в отделни области на търговския бизнес.
  • Обсъждане на учебни програми от учебните планове на ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ към катедра „Търговски бизнес“ между преподаватели, студенти и представители на практиката.
  • Изводи, препоръки и заключения за евентуални промени в преподаваните дисциплини от катедра „Търговски бизнес“.
Контактна информация: 
Катедра „Търговски бизнес“, доц. д-р Теодора Филипова – научен секретар на катедрата,
тел. 0882 403 433, e-mail: t.filipova@uni-svishtov.bg