Уважаеми колеги, катедра „Търговски бизнес“ организира тренинг за студенти от специалност „Икономика на търговията“ с гост-лектори от търговската практика на тема: „Клиентознание – интелигентното позициониране“. Обучението ще се проведе на 16.11.2018 г. в ауд. 72 на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов от 11.00 ч.