Катедра „Застраховане и социално дело“ организира кръгла маса на тема: „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховане и социално дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства.“
Повече подробности (в т.ч. с информация за темата на националната кръгла маса, заявкя за участие, програмен комитет, организационен комитет, тематични направления, информация за участниците, допълнителна информация, адрес и лице за контакт) можете да научите от Поканата за участие в кръглата маса: