Международна научна конференция
„Интеграционни процеси в глобалната икономика“
посветена на 25 години
Катедра „Международни икономически отношения“
11-12 май 2018 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ Свищов организира на 11-12 май 2018 г. Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедрата и едноименната специалност в Свищов.

Тематичните направления на конференцията са:

Секция 1. Глобализационни и интеграционни процеси, европейска интеграция
Секция 2. Фирмена интернационализация, управленски стратегии и политики
Секция 3. Международна търговия, международни инвестиции и икономически растеж
Секция 4. Международни пазари, маркетинг и конкуренция
Секция 5. Технологични иновации, информационни и комуникационни технологии
Секция 6. Социални и институционални проблеми в международния бизнес

Срокове:
1) Попълнената заявка за участие се изпраща на e-mail: mio.conf@uni-svishtov.bg до 31 март 2018 г.
2) Файл с научния доклад се изпраща на e-mail: mio.conf@uni-svishtov.bg до 30 април 2018 г.

Информация за контакт:
5250 Свищов
ул. „Емануил Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Катедра „МИО”
Тел. 0631/66-399; e-mail: mio.conf@uni-svishtov.bg

Заявка и макет за участие:
Заявка за участие
Макет за доклад