Уважаеми колеги докторанти и научни ръководители,
Докторантската научна сесия – 2018 ще се проведе на 16 ноември 2018 г. (петък) от 13:00 ч. в Заседателна зала „Ректорат“ (бивш клуб „Салве“).
Срокът за подаване на статии и студии за публикуване в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” (заедно с придружаващото становище от научния ръководител и решение на катедрения съвет) е 9 ноември 2018 г. (петък).
Моля предложенията да бъдат в съответствие с изискванията на изданието, публикувани на сайта на Стопанска Академия -
https://www2.uni-svishtov.bg/almanahnid/

ПЛАКАТ