Катедра „Международни икономически отношения“ организира своята 23-та научно-практическа конференция за студенти и докторанти в специалност МИО на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. Конференцията ще се проведе от 19 до 21 април 2019 г. в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанска академия, с. Орешак, община Троян, област Ловеч.

Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международен туризъм.
 4. Международен маркетинг.
 5. Международна интеграция и търговия.
Срокове:
 • Срок за подаване на заявка за участие: 22 март 2019 г.
 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията Заявка на сайта на конференцията 
 • Одобряване на заявките за участие: 25 март 2019 г.
 • Срок за изпращане на докладите: 7 април 2019 г.
 • Получаване на рецензии на докладите: 17 април 2019 г.
 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 28 април 2019 г.
 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.conf@uni-svishtov.bg

 

За актуална информация следете http://www.mioconference.eu