Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”, № 1, Учебна база „Проф. Бъров”
cpo@uni-svishtov.bg
Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
1504 София, ул. „Младен Павлов” № 1, ет. 5, офис 22
v.ivanov@uni-svishtov.bgk.petrova@uni-svishtov.bg
Тел.: 0884970654
Тел.: 0885233624

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
8010 Бургас, ж.к. „Славейков” (до бл. 44), СУ „Епископ Константин Преславски”
r.iliev@uni-svishtov.bg
Тел.: 0889597554