Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”, № 1, Учебна база „Проф. Бъров”
cpo@uni-svishtov.bg
Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

 
Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)
Катерина Петрова – тел. 0885233624, е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg
Работно време от понеделник до петък: от 09.00 ч. до 17.00 ч. (желателно предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.

 

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3. 
Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554,
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg
Работно време от понеделник до петък: от 15.00 ч. до 19.00 ч. (желателно предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.