Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения в областта на застраховането. Специално внимание се отделя на тенденциите в развитието на застрахователния пазар в България, на видовете застрахователни услуги, на презастраховането, на рисковете в застрахователната дейност, оценка на щетите в автомобилното застраховане и IT-услугите.

Програми:
  • Актюерство
  • Застрахователен мениджмънт
  • Експертиза и оценка на щетите в автомобилното застраховане
  • Застраховане