Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Координатор "Образователен маркетинг"
гл. ас. д-р Ивайло Петров

гл. ас. д-р Ивайло Петров

Координатор / управление на информация в публични информационни канали
Вероника Василева

Вероника Василева

Организатор АЦККВО и редактор вестник "Алма Матер"
Димка Генчева

Димка Генчева

Организатор