Център за качество на обучението
гл. ас. д-р Анелия Панева

гл. ас. д-р Анелия Панева

Главен координатор "Атестиране, акредитиране и следакредитационно наблюдение и контрол"
гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

Главен координатор "Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен"
гл. ас. д-р Галя Кушева

гл. ас. д-р Галя Кушева

Експерт "Измерване, анализ и оценка на клиентска удовлетвореност"
доц. д-р Силвия Костова

доц. д-р Силвия Костова

Експерт "Вътрешен одит"