Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
гл. ас. д-р Анелия Панева

гл. ас. д-р Анелия Панева

Главен координатор "Атестиране, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"
гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

Главен координатор "Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен"
no profile photo

Костадин Башев

Главен координатор
гл. ас. д-р Ангелин Лалев

гл. ас. д-р Ангелин Лалев

Координатор "Дигитални иновации"
Антоанета Христова

Антоанета Христова

Експерт / поддръжка ИСУ