Център за качество на обучението
гл. ас. д-р Анелия Панева

гл. ас. д-р Анелия Панева

Главен координатор "Атестиране, акредитиране и следакредитационно наблюдение и контрол"
гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

Главен координатор "Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен"