Проект за развитие капацитета на млади учени ще реализира Стопанска академия

Проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за развитие капацитета на млади учени е класиран на второ място от 43 проектни предложения и ще бъде със 100 % външно финансиране с над половин млн. лева. Това стана ясно на пресконференция, където проектният екип представи целите, дейностите и планираните резултати. Проектът по договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01 е озаглавен „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“. Ръководителят на проекта, проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор по акредитация и управление на качеството, поясни, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 543 171, 24 лв., от които 85% (461 695,56 лв.) са Европейско финансиране, а 15% (81 475,68 лв.) е размерът на националното съфинансиране. „Целта на проекта е развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението“, подчерта проф. Иванов.

Той поясни, че проектът ще продължи до края на 2018 г., а специфичните цели, които си е поставил екипът са: подобряване на квалификацията, професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на изследователите в Академията; укрепване потенциала на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, за провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране; подобряване привлекателността на научните изследвания чрез стимулиране интереса на учащите към научна кариера. Целевата група ще обхване общо 100 лица, от които 24 докторанти, 16 студенти, 7 постдокторанти, 7 млади учени и 46 преподаватели. Пред присъстващите медии, проф. Иванов представи и другите членове на екипа, в който са трима координатори, юрист, счетоводител, експерт по ЗОП и двама технически сътрудници. Ресорните координатори проф. д-р Пенка Шишманова и доц. д-р Росица Колева поясниха, че по проекта са предвидени общо 14 дейности и представиха конкретните резултати, които ще бъдат постигнати след реализирането им. Част от дейностите са свързани с мобилност на представители на целевата група, квалификация, продължаващо обучение, мотивиране, създаване на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания. Успоредно с това ще бъдат осигурени възможности за достъп до бази данни, облачни услуги и научна информация на изследователите от целевата група, подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация, разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми и развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания.

Проф. Иванов обобщи, че в рамките на проекта се планира да бъдат проведени 23 обучителни курса за представителите на целева група, да се осъществят 20 изследователски мобилности и да бъдат извършени теренни проучвания от 22-ма представители на целевата група. Освен това са планирани два научни форума и издаване на годишен монографичен алманах. Сред очакваните резултати от проекта е и институционализиране на докторантско училище в Стопанска академия. Според ръководителя на проекта, чрез посочените резултати ще бъдат постигнати няколко дългосрочни ефекта, сред които: „Повишаване на лидерските умения, компетенциите за управление на екипи и решаване на конфликти; подобряване на знанията и уменията за подготовка и управление на международни научноизследователски проекти“; „Активизиране на научноизследователската дейност и повишаване качеството на научните изследвания, с което СА „Д. А. Ценов“ да постигне по-голяма разпознаваемост и конкурентоспособност в националното и международното научноизследователско пространство“; „Изграждане на устойчиви мрежови контакти с участие на дуални и мултилатерални изследователски колективи, и създаване на възможности за бъдещи съвместни научни проекти“; „Превръщане на Стопанска академия в привлекателен център за научни изследвания и в институция, мотивираща и насърчаваща младите учени“. В края на пресконференцията проф. Иванов изрази убеденост, че посочените дългосрочни ефекти ще имат устойчиво положително въздействие върху научния потенциал на СА „Д. А. Ценов“ и ще допринесат за утвърждаването на свищовското висше училище като научен и образователен център в областта на икономиката, администрацията и управлението, туризма.

 

Още »

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов със сериозно присъствие в 9-ата тържествена церемония „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г.

На 18 май 2017 г. (четвъртък) в столичния хотел „Маринела“ се състоя 9-ата поредна тържествена церемония по връчване на най-престижните годишни награди в застрахователния сектор - „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г. Организатори на събитието бяха: Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и Висшето училище по застраховане и финанси.

На тазгодишната церемония присъства целият застрахователен, пенсионен и финансов елит на България, представители на редица държавни институции и регулаторни органи, на научните и академичните среди. Сред официалните гости на церемонията се откроиха имената на министъра на финансите – г-н Владислав Горанов, г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание), г-жа Карина Караиванова (председател на Комисията за финансов надзор) и нейните заместници – г-жа Ралица Агайн-Гури, г-н Владимир Савов и г-н Ангел Джалъзов, г-н Цветан Цветков (председател на  Сметната палата), проф. д-р Борис Грозданов (председател на Фискалния съвет), г-н Любомир Дацов (член на Фискалния съвет), доц. д-р Иван Марчевски, проф. д.ик.н Стати Статев (ректор на УНСС), проф. д-р Лалко Дулевск (председател на Икономическия и социален съвет), Светослав Гаврийски (главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България”), Виолина Маринова (председател на УС и главен изпълнителен директор на банка ДСК) и много други.

Свищовското висше училище беше представено от доц. д-р Иван Марчевски (ректор), проф. д-р Георги Иванов (зам.-ректор), доц. д-р Николай Нинов, (зам.-ректор „СПИК“), проф. д-р Андрей Захариев (ръководител на катедра „Финанси и кредит“), доц. д-р Стоян Проданов (изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД и преподавател в катедра „Финанси и кредит“), доц. д-р Румен Ерусалимов (ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“), които се отзоваха на любезната покана на организаторите.

Церемонията беше открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, член на организационния комитет (ОК) на годишните награди, който представи останалите членове на ОК в състав: г-жа Светла Несторова – (председател на УС на АБЗ, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД), проф. д.ик.н. Нено Павлов (председател на УС на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”), г-н Никола Абаджиев (председател на УС на БАДДПО), г-жа Ивета Кунова (председател на УС на БАЗБ), г-н Орлин Пенев (главен директор “Подписваческа дейност” на “Алианц България Холдинг” АД, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България” – почетeн член на ОК), г-н Данчо Данчев (председател на Упрaвителния съвет и главен изпълнителен директор на “Дженерали България Холдинг” ЕАД, почетен член на ОК), доц. д-р Григор Димитров (член на Настоятелството и на академичния съвет на ВУЗФ, член на НЗОК, главен директор „Осигурителни отношения”, Българска стопанска камара). Доц. Вазов благодари на всички тях, че за пореден път са направили възможно организирането на церемонията по връчване на престижните отличия, наричани в гилдията “Застрахователни Оскари”.

На присъстващите беше поднесен поздравителен адрес от министър-председателят Бойко Борисов, в който той благодари на носителите на наградите за 2016 г. за положените усилия за развитието на сектора. В него беше подчертано, че „превърналите се в традиция награди са признание за техния професионализъм и успешни управленски практики“.

Председателят на УС на БАЗБ – г-жа Ивета Кунова представи наградите в категория “Застрахователен брокер на годината”. Призът в категория „Общо застраховане” за 2016 г. спечели „АЙ ЕНД ДЖИ Иншурънс Брокерс“ ООД. Наградата беше връчена от г-жа Ралица Агайн-Гури, зам.-председател на КФН, на управителя на компанията г-н Николай Здравков. „Щастлив съм, че  организаторите на това хубаво събитие успяха да обединят целия пазар. Аз никога не съм виждал пазара толкова обединен. Адмирации!“, обяви г-н Здравков при получаване на наградата.

В категория „Животозастраховане”, първо място заслужено спечели „Евролайф България“ ЕООД. Наградата беше връчена от  г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, а от името на компанията я прие управителят – г-н Красимир Мишлаков. Приз в категорията „Най-динамично развиващ се застрахователен брокер” през 2016 г. спечели „Мусала Иншурънс Брокер” ООД, а наградата беше връчена от г-жа Светла Несторова на г-жа Ваня Дамянова – управител на компанията.

Председателят на УС на БАДДПО г-н Никола Абаджиев информира присъстващите за основните резултати и събития в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване през 2016 г. и разясни накратко критериите и показателите за определяне на победителите в отделните категории за „Пенсионноосигурително дружество” за 2016 г.

Наградата за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ спечели ПОК „Доверие” АД. Тя беше връчена на изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелина Петрова от г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика към 44-то Народно събрание).

В категория „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ първо място спечели ПОД „Алианц България” АД. Наградата беше връчена от финансовия министър г-н Владислав Горанов на председателя на УС и изпълнителен директор на компанията г-жа София Христова. Г-н Горанов поздрави сектора за  това, че е преминал през сериозно предизвикателство. „Радвам се, че с гордо вдигната глава можем да отчетем, че тази част от финансовите институции и инфраструктура на държавата е на добро ниво. Ние ще продължим да подобряваме регулациите и законодателството в областта на застраховането и пенсионното осигуряване във всичките му фази. Светът се развива, скоростта на информацията се развива, сложността на пазара се развива и има много предизвикателства пред нас, които в следващите няколко години трябва да решим”, каза още финансовият министър.

Наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2016 г. отиде при „ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД. Тя беше връчена от г-жа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор на изпълнителния директор на дружеството г-н Анастас Петров.

Преди да представи наградите в категория “Застраховател на годината”, г-жа Светла  Несторова, председател на УС на АБЗ, се обърна към залата с думите „Вие създавате тенденциите и перспективите на пазара и  вие сте тези, които градите общото бъдеще на този пазар”. Тя поздрави колегите си за силата, куража, търпението, морала и здравия финансов гръб, които са ги превели през тази толкова тежка година. Призът в категория „Общо застраховане” за 2016 г.  спечели „ДЗИ - Общо Застраховане“ ЕАД. Наградата беше връчена от г-жа Карина Караиванова на г-н Коста Чолаков (председател на УС и изпълнителен директор на дружеството).

В категория „Животозастраховане”, първо място спечели ЗАД „Алианц България Живот”. Наградата беше връчена от г-жа Ралица Агайн, а наградата получи г-н Андрей Александров (главен изпълнителен директор на компанията).

Призът в категория „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество за 2016 г.“ отиде при „Дженерали Застраховане“ АД с ръст на БПП от 67,5 млн. лева. спрямо предходната година. Наградата беше връчена от финансовия министър г-н Владислав Горанов на г-н Данчо Данчев (председател на УС и главен изпълнителен директор на дружеството).

Най-добрите компании в отделните категории бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни публични критерии и показатели. Дружествата победители получиха специални авторски пластики, символ на наградите,  изработени от художника Андрей Янев и грамоти.

Председателят на УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” проф. д.ик.н. Нено Павлов представи наградите на фондацията. За 19-та поредна година организацията връчва специални персонални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване, както и за застрахователно посредничество. За призьорите на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  бяха подготвени специално изработени статуетки на древногръцката богиня на победата „Нике”, почетни грамоти и значки с лика на патрона на фондацията.

Призът за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше присъден на г-жа Ралица Агайн-Гури - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Наградата й беше връчена от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

Вторият приз за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше връчен на Петрозар Петков, председател на Съвета на директорите на ЗД „БУЛ ИНС” АД. Наградата му връчи ректорът на Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов доц. д-р Иван Марчевски. В своята реч, свързана с номинацията, доц. Марчевски подчерта огромното значение и роля, което Свищовската висше училище и в частност катедра „Застраховане и социално дело“ има при подготовката на елитни кадри, пример за какъвто е и номинирания за високата награда г-н Петков – възпитаник на Стопанската академия. В своята реч, той подчерта че катедра „Застраховане и социално дело“ е люлка на не една и две генерации специалисти в областта на застраховането и осигуряването, и че практически по-голямата част от мениджърския състав на присъстващите на церемонията компании е получила подготовката си имено в Свищовската Алма матер – слова, които предизвикаха бурни аплодисменти сред участниците в церемонията. На свой ред г-н Петков сподели колко е голямо значението на висшето образование придобито в Свищовското висше училище, което е в основата на 44 годишната му успешна кариера.

Наградата за цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България получи г-н Милен Марков – председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие”АД. Тя му беше връчена от ректора на УНСС проф. Статев.

Специалната награда за особен принос в развитието на  посредничеството в застраховането получи г-жа Ивета Кунова – председател на УС на БАЗБ. Наградата й беше връчена от г-н Хасан Адемов.

Проф. д-р Нено Павлов обяви посмъртно за почетен председател на попечителския съвет на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ – главният изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД Румен Янчев. Почетният диплом бе връчен на неговата съпруга Весела Янчева.

Вечерта продължи с разговори за предстоящи събития и планове за съвместни инициативи, неформални срещи и приятелски разговори.

 

Още »

Академичното ръководство на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", кани преподаватели, служители и студенти да участват в общоградското честване на 24 май (сряда) при следната програма:

Още »

Виенски университет, катедра Славистика,
Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена
организират
 
XXIII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ
1-20 август, 2017, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 15 студенти от български университети и на 15 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите.

Условия за кандидатстване: 
Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които владеят писмено и говоримо български език.

Необходими документи:
 • CV Europass- на български език.
 • Мотивационно писмо за участие в 23 Австрийско-български летен колеж – на български език. 
 • Уверение, че сте студент или докторант – на български език. 

Кандидатурите си може да изпращате до 30 юни на e-mail: sommerkolleg@yahoo.com
Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева
 

Още »

Магистрите от випуск 2016 получиха официално своите дипломи на тържествени церемонии

Диплом за завършена ОКС „магистър“ получиха на тържествени церемонии в аулата на Стопанска академия близо 1000 икономисти, неикономисти и професионални бакалаври, обучавали се в редовна и дистанционна форми по различните магистърски програми. Приветствия към дипломантите от името на ректора и на академичното ръководство отправиха зам.-ректорите проф. д-р Марияна Божинова, с ресор „Учебна дейност“ и доц. д-р Николай Нинов – „Студентска политика и институционални комуникации“.

Проф. Божинова подчерта, че дипломата, която получават възпитаниците на Стопанска академия е международно призната и е с висока стойност. Тя увери дипломантите, че тази диплома им открива много възможности за успешна професионална кариера в сферата на икономиката, администрацията и управлението на фирмено, общинско и държавно ниво, като пропомни, че трима от настоящите министри са възпитаници на Стопанска академия. По думите на приветстващите, магистърската степен е инвестиция в кариера, емоция, очаквания и признание. Те благодариха на родителите и близките на дипломантите за оказваната подкрепа през годините на обучение, и на самите магистри, за това, че са избрали именно Стопанска академия.

„Бъдете достойни възпитаници на свищовската икономическа школа, умножавайте успехите й, пазете името на родната Алма матер чисто и неопетнено. Станете ключови личности в бизнеса, политиката, обществото и покажете силата на стойността на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов“ , пожела на дипломантите доц. Нинов.

В рамките на церемониите, гл. ас. д-р Момчил Антов – координатор кариерно консултиране и алумни към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, представи пред дипломантите Алумни асоциацията на Стопанска академия. Той поясни, че целта на тази асоциация е да поддържа „жива връзка“ между свищовското висше училище и неговите вече над 140 000 възпитаници. Ресорният координатор подчерта, че след дипломирането си всеки получава индивидуално членство в Асоциацията и разясни другите форми за присъединяване или сътрудничество.

Приветствия към дипломантите отправиха също декани на факултети, ръководители на катедри и на магистърски програми, като им пожелаха смели мечти, дръзновение и вдъхновение, упоритост, последователност и успешен старт в кариерата.

Емоциите от това, че вече държат в ръцете си заслужената диплома на магистър, облечените в академични тоги дипломанти запечатаха чрез множество снимки с родители, приятели и преподаватели в аулата на висшето училище, пред паметника на Дарителя и при изпълняване на традиционния ритуал по хвърляне на академичните барети пред емблематичната за Свищов сграда на Ректората.

 

Още »

Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики в България, организираха Стопанска академия и НАПП

Кръгла маса на тема „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“ организираха Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Национална асоциация по прогнозиране и планиране (НАПП). Събитието, което се проведе в Гранд хотел София, привлече за участие физически и юридически лица – изследователи и практици в областта на планирането. Целта на форума бе да се провокира интереса на публичните власти, академичните институции и неправителствения сектор към проблемите на плановата система, да се изведат предложения за преодоляване на констатираните проблеми и за подобряване качеството на плановите документи.

В кръглата маса участваха: Лъчезар Борисов – зам.-министър на икономиката; Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – председател на Съюза на икономистите в България; Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация; Николай Дойнов – председател на Съюза на българските читалища и председател на настоятелството на Стопанска академия. Сред участниците в мащабния форум бяха представители на администрацията на Президента на Р България, Сметната палата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Национален център по обществено здраве и анализи, Фондация за реформа в местното самоуправление, Национална асоциация на секретарите на общини в Р България, бизнесмени. Участие взеха и учени от БАН, УНСС, Икономически университет - Варна, Пловдивски университет, Шуменски университет, Нов български университет, Международно висше бизнес училище - Ботевград. Във форума активно се включи и академичната колегия на Стопанска академия, студенти от специалност „Публична администрация“, както и членове на Националната асоциация по прогнозиране и планиране.

Кръглата маса откри доц. д-р Иван Марчевски –  ректор на Стопанска академия  и своеобразен домакин на събитието. Приветствия и изказвания по темата на форума направиха присъстващите зам.-министри и Тома Дончев – директор на Дирекция „Развитие на одитната дейност“ в Сметна палата на Р България. Поднесен бе поздравителен адрес от д-р Станислава Стоянова, народен представител от 44-то Народно събрание и преподавател от Стопанска академия.

Форумът бе организиран в две части. В първата част, с модератор проф. д-р Маргарита Богданова, бяха представени три доклада, двата от които са разработени от преподаватели в Стопанска академия. Проф. д-р Борислав Борисов представи доклад на тема „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“, разработен в съавторство с гл. ас. д-р Юлиян Господинов и гл. ас. д-р Евелина Парашкевова. Докладът на проф. Богданова бе на тема „Добри практики при разработване на планови документи на национално и регионално ниво. Приложимост в България“. Доц. д-р Николай Щерев от УНСС представи доклад „Стратегия за ренесанс на българската индустрия: политика на планиране vs мерки за изпълнение“ в съавторство с проф. д-р Диана Копева и доц. д-р Димитър Благоев.

Във втората част се проведе дискусия по актуални проблеми на плановата практика. Дилета Касабова (Сметна палата) сподели свои наблюдения върху проблеми в плановата система, като недобра култура на формулиране на индикатори, недостатъчна информационна обезпеченост на процесите на планиране, голямо текучество в администрацията и др. Илиян Костов (МЗХГ) акцентира върху необходимостта от консенсус на високо ниво по отношение на целите на развитието, тъй като след промени в политическата система настъпва промяна на приоритети и цели на секторно ниво, което скъсява плановия хоризонт и демотивира както администрацията, така и останалите заинтересовани страни. Доц. д-р Добрин Добрев (ИУ Варна) взе отношение по въпроса за унифициране на методологията на планиране и асиметриите на регионално ниво, които се задълбочават все повече. Павел Иванов (ИПА) сподели своя опит при формулиране на методология за планиране и проблемите при прилагане на тази методология, сред които липсата на контрол, необходимостта от мониторинг и др. Освен това, сериозен проблем, според него, е огромният брой стратегически документи и недостатъчната им координация. В същото време само около 25% от тях са докладвани като изпълнени в Министерски съвет. Александър Михайлов (ФРМС) припомни мисълта на Акоф „Или планираш, или си планиран от някой друг“ и очерта средносрочната перспектива за очакваните резултати от настоящите планови документи на национално ниво. Проф. д-р Андрей Захариев (Стопанска академия) предложи да бъде разработена макрорегионална стратегия „Северен растеж“, която да обхване приоритетите и целите за развитие и растеж на Северна България. Проф. Татяна Хубенова-Делисивкова (СИБ) сподели своя опит като експерт в МФ, когато в България са разработвани планови документи още преди приемането на страната в ЕС, както и част от резултатите, които БАН публикува в годишния си доклад за оценка изпълнението на стратегически документи на национално ниво.

След всички направени изказвания и дискусии, участниците в кръглата маса се обединиха около следната позиция: „Необходимо е да продължат усилията на специализираните административни органи, научни-образователни институции и структурите на гражданското общество за усъвършенстване на плановата система в страната и подобряване качеството на стратегическите планови и програмни документи. При тяхното разработване да се спазва, както принципа на представителност на заинтересованите страни, така и принципа на професионалната компетентност на органите, които ги разработват. Регистрираният напредък и подобряване на планирането през втория програмен период от членството ни в ЕС да продължи чрез по-нататъшни усилия за изграждане на административен капацитет за планиране, чрез повишаване компетенциите на плановите специалисти, чрез подобряване координацията и субординацията на плановите документи, чрез въвеждане на програмните бюджети, прозрачност на плановия процес и реална отчетност на степента на постигане на заложените цели, както и чрез приемането на стандарти за планиране в публичния сектор”.

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване в чуждестранни висши училища извън ЕС и ЕИП (програма „Еразъм+“, КД 107) през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител (с изходящ номер от ДАО);
 • декларация по ЗЗЛД (по образец);
 • споразумение за мобилност (образец MA for teaching - SI - KA107.docx)

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи (електронно и на хартиен носител): 30 юни 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация за университетите, за които може да кандидатствате,
вижте
тук.

За повече информация относно регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, със съдействието на: Община Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ организират на 06 октомври 2017 г.:

 • кръгла маса „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“
 • изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“

Повече информация относно събитията можете да намерите ТУК.

Още »

Членове на екипа за управление на проект „Студентски практики – фаза 1“ участваха в информационна среща по проекта

Доц. д-р Николай Нинов, Снежанка Ангелова и Катя Иванова, които са съответно водещ функционален експерт и експерти финансово-счетоводно обслужване в екипа за управление на проект „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, взеха участие  в провела се информационна среща, домакин на която беше АИ – Пловдив. На срещата между екипа за управление и партньорите по проекта от висшите училища, г-жа Соня Кръстанова – ръководител на проекта и директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката съобщи, че до момента 12 600 студенти са приключили успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“, 20 000 студенти са сключили договори и провеждат своята практика в реална работна среда, а над 50 000 студенти са се регистрирали за участие в проекта.

8678 са обявите с работни позиции за студенти, предлагани от работодателски организации. Над 8500 ментори са готови да споделят своите знания и опит с младежите, решили да се възползват от възможностите на проекта и да приложат на практика наученото в университета. По време на информационната среща, представителите на висшите училища бяха призовани от екипа за управление, да предоставят повече информация за възможностите на проекта и да активизират връзките си с работодателските организации, тъй като скоро предстои приключване на академичната учебна година и се очаква през ваканцията по-голяма активност на студентите в търсенето на работа. Полезно за тях ще е работодателите да обновят обявите си или да обявят нови позиции за практиканти.

Целта на проект „Студентски практики – фаза 1“ е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда. Приемането на студенти на практика ще е от полза на фирмите и другите работодателски организации, защото те ще могат да използват безплатно труда на практикантите, но и ще имат възможност да оценят потенциала им и да подберат своите бъдещи кадри.

Чрез практическото обучение в реална работна среда студентите ще могат да надградят теоретичните си знания, да придобият изцяло нови умения и компетентности, да бъдат оценени и да се научат да постигат видим и ясен резултат от своята дейност. Освен това могат да получат препоръки от работодателите, с които да улеснят по-нататъшната си професионална реализация. За 240 часа, в които те ще  прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват нови знания и умения, студентите ще получат сертификат и стипендия в размер на 480 лева.

Проект „Студентски практики - фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е с бюджет 37 млн. лева и в него участвaт 48 висши училища от страната. До края на проекта се очаква над 40 000 студенти успешно да завършат своята практика.

Екипът за управление на проекта при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, напомня на желаещите да се включат в проекта, че все още има свободни позиции, и че могат да получат точна и коректна информация за всичко свързано с него в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, както и на страницата на проекта в сайта на Свищовското висше училище: https://www.uni-svishtov.bg/?page=proekt-sp.

Презентацията на резултатите от проекта до момента, може да проследите ТУК.

Още »

Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ с участие в Международна конференция „Образование и бизнес: 6“

Представителите на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова и гл. ас. д-р Момчил Антов станаха участници в Международна конференция „Образование и бизнес:6“, която се проведе в гр. София на 10 май 2017 г. Организаторите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria заедно с лекторите и гостите дискутираха по темата за отличниците – в образованието, в бизнеса, в живота.  Модераторът Доника Ризова бе подпомагана от двама ководещи - второкласниците Виктория Петрова и Георги Генев, които провокираха публиката с въпроси от своите учебници.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов бе сред участниците на конференцията ведно с представители на други висши и средни държавни и частни училища в страната, на неправителствения сектор, на бизнеса и културата.

            Лектори на конференцията бяха:

 • Стефан Вълдобрев (актьор) - Момчето от последния чин;
 • Н.Пр. Лйерка Алайбег (посланик на Рeпублика Хърватия);
 • Н.Пр. Сри Астари Расджид (посланик на Индонезия) - Популяризиране на културата на Индонезия в България;
 • Асен Ягодин (Изпълнителен директор с ресор Корпоративно банкиране и капиталови пазари и член на УС на Пощенска банка);
 • Димитър Хинков (художник) - Успехът на един арт проект;
 • Наташа Пирц (юрист) - При убийство търсете медиите;
 • Огнян Траянов (собственик на ТехноЛогика) - TechnoMagicLand за бъдещите откриватели – днешни любопитковци;
 • Мила Зашева (зам.-директор Darbi College);
 • Милена Паунова (магистър Специална педагогика – логопед) - Светът е различен, когато е по-шарен;
 • Анджела Родел (преводач и музикант) - Да слушаш българските гласове;
 • Емилия Занкина (първи зам.-ректор по академичните въпроси на АУБГ) - Образование и бизнес - в постоянно партньорство;
 • Милан Джуниър Камп България (ученици);
 • Яна Петкова (винен консултант, обучаващ и журналист) - Образование за оценяване;
 • Радка Карагьозова (директор на училище Рьорих) - Какъв искаш да станеш, когато пораснеш;
 • Анелия Димова (ръководител Човешки ресурси ЮИ Европа, Аурубис България) - Проекти в сферата на образованието в региона на Средногорието с подкрепата на Аурубис България;
 • Никос Зоис (изпълнителен директор, Загорка).

Своите видеопослания към участниците в международния форум отправиха Йордан Йовчев (гимнастик, олимпийски медалист), Антоанета Балабанова (дизайнер), Еви Шелер (асистент на директора на Виенския музей) и Dascal.eu.

„Образование и бизнес: 6“ като трибуна за известни иноватори и вдъхновители в своята област  от цял свят остави като резултат много нови идеи, вдъхновение и ценен опит, полезни контакти и обещания за бъдещо сътрудничество.

Повече информация за събитието можете да откриете тук: http://edu-business.info/

 

Още »

Уважаеми колеги,
В навечерието на 10-ата годишнина от присъединяването си към програма „Еразъм+“ Стопанска академия регистрира най-големия си успех. Проектното предложение на Академията по програма „Еразъм+“ за академична мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи страни е одобрено за финансиране. Бюджетът на проекта е в размер 204 740 евро. В допълнение към другите два по-рано спечелени проекти по КД 103 и КД 107 на програма „Еразъм+“, общият размер на безвъзмездното финансиране на Академията за академичната 2017/2018 г. се оценява на 329 906 евро.

През предстоящата 2017/2018 учебна година ще бъдат осъществени мобилности на студенти и персонал с 26 висши училища от Република Корея, Тайван, Виетнам, Южна Африка, Руска федерация, Украйна, Молдова, Армения, Узбекистан, Грузия, Сърбия, Черна Гора, Албания, Мароко, Палестина и Египет. Студентите, преподавателите и служителите могат да се възползват и от разширената партньорска мрежа на Академията с висши училища от програмни страни, които към м. май 2017 г. възлизат на 64. През академичната 2017/2018 година Стопанска академия очаква да бъде домакин на 29 студенти и 29 преподаватели по входяща мобилност. От възможностите за мобилност ще могат да се възползват 62 преподаватели и служители и 26 студенти и докторанти на Академията. Като член на консорциума АПАО, Стопанска академия осигурява и допълнителни 10 бройки за студентска мобилност с цел практика.

 

Център за международна дейност/ Еразъм+ офис

Още »

Пресконференция по проект „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, Договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01

На 17 май 2017 г. от 10.00 часа в залата на Ректорския съвет, сграда Ректорат на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, Договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още »

Академичната общественост почете паметта на Алеко Константинов

В организирания от община Свищов Възпоменателен ден за Алеко по повод 120 години от неговото убийство, академичната общност почете паметта на видния свищовец, нарекъл себе си приживе „Щастливец”. Пред бюст-паметника на Алеко Константинов в градската градина, директорът на Историческия музей – Ивелина Иванова прочете слово, а присъстващите представители на различни институции, организации, учебни заведения и граждани отдадоха своята почит.

„Животът му бе твърде кратък, но достатъчен, за да се издигне като един от великаните на българското художествено слово. Хармонична натура, непоклатимост на характера и убежденията, идеализъм, безкористие и всеотдайност – това е светлата и чиста личност на Щастливеца... Алеко умира и това, което остава след него като нещо неумиращо е неговия нравствен облик и дълбокото убеждение, че над всички идеали стои един единствен върховен идеал: Да не отстъпваме никога на себе си и на оная съвест, която носим у себе си” – подчерта в словото си Ивелина Иванова.

Цветя пред паметника на Алеко поднесоха кметът Генчо Генчев, председателят на Общински съвет – Свищов д-р Кристиян Кирилов, зам.-ректорът на Стопанска академия доц. д-р Николай Нинов, представители на международна фондация „Алеко Константинов”, Историческия музей, училища, неправителствени организации, жители и гости на общината. Сред присъстващите на възпоминателния ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Алеко бяха още студенти, преподаватели и служители на Академията.

 

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Математика и статистика“, Национален статистически институт и Министерство на земеделието и храните – Агростатистика организират  научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“. Конференцията е посветена на предстоящото честване на 80 години от началото на обучението по статистика в Стопанска академия  и ще се проведе на 20.10.2017 г. в гр. Свищов.

Повече информация относно конференцията можете да намерите ТУК.

Още »

Випускници от плевенска гимназия гостуваха в Стопанска академия

Ден преди официалното им изпращане от родното училище, дванайсетокласници от Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски” – Плевен гостуваха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. По инициатива на катедра „Мениджмънт”, свищовското висше училище организира ден на отворени врати за плевенските гимназисти, завършващи различни специалности. С „Добре дошли в Академията с 80-годишни традиции и над 140 000 възпитаници”, гостите приветства зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов.

Той изрази увереност, че в рамките на визитата си, учениците ще успеят да получат необходимата им информация, да се запознаят с условията за обучение и живот в академичния кампус и да усетят академичния дух на свищовското висше училище. Доц. Нинов пожела на завършващите плевенски гимназисти успешно представяне на матурите, незабравим абитуриентски бал и прием в желаното висше училище.

В презентацията, подготвена за гостите, участваха представители на различни административни звена и центрове. От Кандидатстудентския център им беше разяснено какви са начините, необходимите документи и срокове за кандидатстване по предлаганите 17 бакалавърски специалности в редовна и задочна форми, в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”.

Представители на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността поясниха какви услуги могат да ползват студентите в Стопанска академия, а от отдел „Студентска политика” учениците научиха какви стипендии могат да получават, когато станат студенти и как могат да бъдат настанени в студентските общежития. Възможностите за реализиране на мобилности в други държави с цел обучение или практика бяха представени от Центъра за международна дейност. В срещата участва и представител на Студентски съвет, който сподели какво за него означава да си студент в Стопанска академия.

След презентацията, гостуващите ученици и придружаващият ги учител Людмила Иванова посетиха академичния музей, където се запознаха с историята на свищовското висше училище и разгледаха вещи на Дарителя Димитър Ценов.

Обиколката им в академичния кампус премина още през академичната библиотека и студентските общежития. Редом с настоящите студенти, гимназистите пробваха обедното меню в студентски стол №1. Освен сувенирните подаръци, сред изненадите, подготвени от домакините бе и осигурената възможност за гостите да се облекат с академични тоги и барети, и да запечатат в множество снимки посещението си в Стопанска академия.

 

Още »

Уважаеми колеги,
"Асоциация за развитие на българския спорт" информира за актуални мобилности, по които могат да кандидатстват желаещи, съгласно условията на всяка мобилност. Предложенията са за осъществяване на младежки обмени, участия в проекти, международни семинари и обучения на различни теми в държави като Португалия, Полша, Словакия, Унгария, Испания, Холандия и др. Мобилностите допринасят за формирането на важни компетенции у участниците, получаване на нови знания и умения, обмен на добри практики.

Повече информация относно различните възможности за мобилност може да намерите ТУК.

Още »

Работна визита в Украйна проведоха представители на СА „Д. А. Ценов”

Работна визита в Украйна проведоха представители на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Ротари клуб Свищов и фондация „Бесарабски българи-98”. Петдневната визитата (25-30 април 2017 г.) бе по инициатива на свищовски ротарианци и академичното ръководство, а в делегацията бяха доц. д-р Николай Нинов (зам.-ректор „СПИК”), Георги Матров (президент на Ротари клуб Свищов), проф. д-р Маргарита Богданова (ръководител на катедра „Стратегическо планиране” и член на Ротари клуб Свищов) и Светлана Филипова (председател на фондация „Бесарабски българи-98”). Целите на работното посещение бяха свързани с: установяване на контакти с представители на българската диаспора; посещение на средните училища в градовете Болград, Одеса и Измаил; презентиране на възможностите за обучение и портфолиото от специалности, развивани в свищовската академия; промотиране на опциите и изискванията за обучение на украински граждани в Стопанска академия; проучване на възможностите за тясно сътрудничество с културните центрове на българите в Украйна.

След пристигането си в гр. Болград, работната група посети Областно учебно заведение „Специализирано общообразователно училище-интернат „Болградска гимназия „Г. С. Раковски“ (с преподаване на български език), създадено на 10 юни 1858 година. Почти 160-годишното училище, в което са учили редица български министър-председатели, първият ректор на Софийския университет, генерали, диригенти, министри, видни революционери-демократи, и което има славна история, е локализирано в най-концентрираната с представители на българската диаспора област. В срещата, проведена с директора на училището Снежана Скорич и нейния екип, бяха разисквани редица въпроси, свързани с историята на учебното заведение и процеса на обучение. Бяха трасирани възможностите за съвместно сътрудничество и сключване на договор за партньорство между двете образователни институции. Представителите на Стопанска академия бяха удостоени с честта да са официалните гости и участници в традиционния виенски бал на учениците от гимназията – перфектно организирано събитие, съпроводено с класически танци, музикални изпълнения и забавления за учениците от 9, 10 и последния 11 клас. На следващия ден доц. Нинов и проф. Богданова имаха възможност да презентират СА „Д. А. Ценов” и възможностите за обучение, които предлага висшето училище на бесарабските българи (Постановление 103 на МС за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина), на лицата с двойно гражданство и на чуждите граждани в РБългария, пред всички обучаващи се в Болградската гимназия.

В рамките на същия ден, представителите на свищовското висше училище участваха в изключително важно за украинската общественост събитие – отбелязването на 31-вата годишнина от трагичните Чернобилски събития, в рамките на което бе извършено поклонение и поднасяне на цветя пред паметника на загиналите ликвидатори (граждани на Болград и областта) на щетите в Чернобил. Работната визита продължи с посещение на Българския културен център в гр. Болград. Директорът Галина Иванова изнесе увлекателна беседа за дейността на центъра и неговите инициативи. Членовете на българската делегация се поклониха и пред паметника на загиналите бесарабски българи за освобождението на България. Проведена бе среща и с представители на неделно училище „Изворче“ – сем. Русеви, в което се подготвят ученици по български език за кандидатстване във висши учебни заведения в РБългария.

В рамките на визитата, работната група се срещна с Дмитрий Феодорович Терзи – директор на Всеукраинския център на българската култура. Той представи дейността на центъра и анонсира събитията, които се провеждат в него. На работната среща бяха обсъдени различни идеи за съвместно сътрудничество между центъра и свищовското висше училище. Същия ден гостите от Свищов посетиха Генералното консулство на България в гр. Одеса, където се проведе конструктивен разговор с консул Димитър Тучков и съветника по образованието в консулството – Тодор Витев. Обсъдени бяха идеи на свищовското висше училище за привличане на студенти от Украйна, възможностите за презентиране на образователното портфолио на Стопанска академия чрез консулската служба и организиране на презентации на територията на област Одеса.

Последната спирка на работната група бе гр. Измаил, където се проведоха поредица от срещи с бивши и потенциални-бъдещи възпитаници на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Двете презентации се състояха в местния български културен дом и в най-голямото и престижно специализирано общообразователно училище „А. В. Суворов“.

Презентацията на доц. Нинов, проф. Богданова и Светлана Филипова в измаилското средно училище премина при висок интерес и внимание от страна на ученици, учители, родители и местни общественици, които след приключването й, проведоха персонални срещи с гостите и зададоха голям брой въпроси, свързани с възможността за обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов.

Още »

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ е бенефициент по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“ се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009-0026-С01.

Обща стойност на проекта - 543 171.24 лв. Размер на Европейско финансиране от ЕСФ 85% - 461 695.56 лв. Размер на национално съфинансиране 15% - 81 475.68 лв.

Обща цел на проекта: Развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Специфични цели:

1. Подобряване на квалификацията, професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на изследователите в Академията; 2. Укрепване на потенциала на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, за провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране; 3. Подобряване привлекателността на научните изследвания чрез стимулиране интереса на учащите към научна кариера.

Целите ще бъдат постигнати чрез серия от инициативи (дейности) за осигуряване на възможности за: мобилност на представители на целевата група, квалификация, продължаващо обучение, мотивиране, създаване на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания. Успоредно с това ще бъдат осигурени възможности за достъп до бази данни и научна информация на изследователите от целевата група, подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация, разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми и развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания. Планираните дейности изцяло се вписват в контекста на специфичната цел на процедура BG05M2OP0012.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – Фаза 1“.

В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“ се предвижда да бъдат постигнати следните резултати:

1. Осъществени 20 изследователски мобилности 2. Подготвени, организирани и проведени 23 курса, обхващащи цялата целева група 3. Създадени устойчиви мрежови международни контакти 4. Институционализирано докторантско училище 5. Издаден годишен монографичен алманах, проведени два научни форума 6. Осигурен достъп до бази от данни и до облачни услуги 7. Извършено теренно проучване с участие на 22 души 8. Популяризирани научни изследвания

Целева група: 100, в т.ч.

 • 24 докторанти,
 • 16 студенти,
 • 7 постдокторанти,
 • 7 млади учени,
 • 46 преподаватели

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 11.04.2017 г. – 31.12.2018 г.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още »

Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посетиха Международния университет в Струга, Македония

Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов посетиха Международния университет в Струга, Македония (International University of Struga) в дните 21-24 април 2017 г. Проф. д-р Борислав Борисов - Председател на Общото събрание на Стопанска академия, и гл. ас. д-р Юлиян Господинов - Координатор/Образователен маркетинг в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, взеха участие в Четвъртата Международна научна конференция „Научни предизвикателства за устойчиво развитие“ (Fourth International Scientific Conference „Scientific Challenges for Sustainable Development“) и тържествата по случай десетата годишнина от основаването на университета.

На официалната церемония по откриването Ректорът на Международния университет в Струга проф. д-р Башким Рама връчи грамота и плакет за Стопанска академия като израз на доброто партньорство между двете висши училища. От името на Ректора доц. д-р Иван Марчевски и академичната общност на свищовската Алма матер, проф. Борисов поднесе поздравителен адрес и плакет на Академията.

Събитието бе уважено от множество представители на научните среди и високопоставени държавни служители от няколко страни, сред които вицепремиера на Република Македония, министъра на вътрешните работи, посланиците на Албания и Унгария, депутати, кметове и др.

В рамките на визитата проф. Борисов и гл. ас. Господинов проведоха работни срещи с Ректора на Международния университет в Струга проф. д-р Башким Рама, зам.-ректора проф. д-р Флорида Веляноска, декана на факултета по икономически науки проф. д-р Биляна Цигловска и други колеги от университети в Македония, Италия, Турция, Албания и Сърбия.

С оглед търсенето на възможности за разширяване на мрежата от партньорства, се проведоха разговори с представители на EURAS (Eurasian universities union) - международна асоциация с нестопанска цел, обединяваща над 90 университета от Западна и Централна Европа, Балканския полуостров, Кавказ, Средния изток и цяла Азия, имаща за цел глобално развитие на образователните стандарти в Евразия.

 

Още »

Уважаеми студенти!
От 02.05.2017 год. (вторник) до 31.05.2017 год. (сряда) в отдел „Студентска политика” (позициониран до офиса на Общинска банка АД) ще се приемат документи за настаняване в студентско общежитие за учебната 2017/2018 год. 
 
Пълен списък на набора от изискуеми документи за тази цел, може да намерите ТУК.
Още »

Уважаеми студенти,
Във връзка с отбелязване на тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимка и видео на тема:  "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

Повече информация може да намерите на уебстраницата на конкурса в интернет и във Фейсбук.

Крайният срок за кандидатстване е 10.07.2017 г.

Желаем ви успех!

 

Екипът на Центъра за международна дейност/ Еразъм+ офис

Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика организира за шеста поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.

В първата фаза на конкурса (с краен срок 11 юни 2017 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония през ноември/декември 2017 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва: 
1-ва награда – 1 500 лв
2-ра награда – 1 000 лв
3-та награда – 750 лв.
 
Повече информация можете да намерите в приложените насоки за кандидатстване
или на интернет страницата на Институт за икономическа политика.

 

Още »

Уважаеми колеги,
В актуализирания списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2016 г., утвърден на 15.12.2016 г. е и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, която ще предлага на заети или безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014 - 2020 година.

Още »