С присъждане на званието "Почетен професор на Стопанска академия", в свищовското висше училище се отдава почит и признание към личности, допринасящи за развитието и просперитета на родната Алма матер в национален и международен мащаб.
 

Проф. д-р Величко Адамов – Ректор на СА "Д. А. Ценов", мандати (2007 - 2011); (2011- 2015)
Почетен професор на Класическия университет "Валахия" в гр. Търговище, Република Румъния.
Удостоен със званието "Почетен професор на Стопанска академия" с решение номер 5 на Академичния съвет на СА от заседание на 28.12.2011 г.

На основание чл.II, т.10 от Междуинституционалното споразумение за сътрудничество между Университет "Валахия" и Стопанска академия от 30.09.2009г., Академичният съвет признава званието "Почетен професор" на Ректора на свищовското висше училище – проф.Адамов, придобито в Класическия университет "Валахия".

Проф. д-р ик. н. Камен Каменов – ръководител катедра "Мениджмънт" при СА "Д. А. Ценов"
Удостоен със званието "Почетен професор на Стопанска академия" с решение номер 9 на Академичния съвет на СА от заседание на 30.05.2012 г.

Снимки от церемонията