„Доктор хонорис кауза” (на латински doctor honoris causa, „доктор по заслуги“) е почетно звание, което се присъжда от висше учебно заведение за заслуги в областта на науката, образованието, културата или обществения живот. Носители на тази титла могат да бъдат академични личности, изтъкнати общественици, политици.
Носителите на званието имат право ежегодно да изнасят публична лекция във висшето училище, което им е присъдило званието.


Ректорът на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – проф.д-р Величко Адамов е удостоен за четвърти път с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на чуждестранно висше учебно заведение. През месец август 2011г. Съветът на учените при Финансовия университет към Правителството на Руската федерация в Москва взима решение за удостояването на проф. Адамов с почетното звание, а символите на новия почетен доктор бяха връчени на тържествено събрание-концерт, посветено на 75-годишнината на свищовската академия. Почетните символи връчи зам.-ректорът по наука и иновационно развитие на Финансовия университет, проф. д-р.ик.н. Сергей Николаевич Сильвестров, заслужил икономист на Руската федерация, действителен член на Руската академия на естествените науки. Снимки от церемонията


Доц. д-р Величко Адамов, ректор и преподавател на СА „Д. А. Ценов”, е удостоен за трети път с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на друго висше училище.
През м. април 2011 г. Одеския държавен икономически университет в Украйна присъжда почетното звание на доц. д-р Величко Адамов. На официална церемония той получава почетния диплом от проф. д.ик.н. Михаил Зверяков – ректор на Одеския държавен икономически университет. Доц. д-р Величко Адамов изнася академична лекция на тема "Данъчни въздействия в условията на криза". Снимки от церемонията


През м. февруари 2011 г. ректора на СА „Д.А.Ценов” – доц. д-р Величко Адамов е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Тернополски национален икономически университет в Украйна. На официална церемония  ректорът на  висшето училище в гр. Тернопол - проф. Сергей Юрий връчва почетния диплом на ректора на свищовската академия. Доц. д-р Величко Адамов изнесе на руски език академична лекция на тема "Философия на управлението на паричните потоци".
Снимки от церемонията

 

Доц.д-р Величко Адамов е първият ректор и преподавател на СА „Д.А.Ценов”, удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на друго висше училище.
През м. септември 2010 г. Молдовската академия за икономически науки в гр. Кишинев присъжда почетното звание на доц. д-р В. Адамов. На официална церемония той получава почетния диплом от проф. д.ик.н. Григоре Белостечник – ректор на Молдовската академия.
Снимки от церемонията


Поздравителен адрес от "Коника Минолта България"

Поздравителен адрес от "VIVACOM"

Поздравителен адрес на "Стемо" ООД