Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи

Уважаеми студенти!
От 02.05.2017 год. (вторник) до 31.05.2017 год. (сряда) в отдел „Студентска политика” (позициониран до офиса на Общинска банка АД) ще се приемат документи за настаняване в студентско общежитие за учебната 2017/2018 год. 
 
Пълен списък на набора от изискуеми документи за тази цел, може да намерите ТУК.

Справка за заетост на студентските общежития управлявани от СА"Д.А.ЦЕНОВ", гр.Свищов

Към дата : 30.11.2016 г.

Общежитие №
Легла (Капацитет)
Легла над капацитета
Настанени
Свободни легла
Неизползваеми легла
1
Общежитие №1
320
0
245
75
0
2
Общежитие №3
339
0
0
0
339
3
Общежитие №4
132
0
0
0
132
4
Общежитие №5
324
0
0
0
324
5
Общежитие №6
394
0
0
0
394
6
Общежитие №7
120
0
0
0
120
7
Общежитие №8
276
0
72
204
0
8
           
9
           

Забележка: Общежития № 3, 4, 5, 6 и 7 са затворени и не се използват поради липса на студенти, желаещи да живеят в студентските общежития.