Вътрешни нормативни документи
Държавни изисквания
Годишен финансов отчет на СА "Д. А. Ценов" за 2013 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2015 г.