Електронно списание 'ДИАЛОГ'


"Диалог" е първото електронно списание, издавано от Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов. "Диалог" е тримесечно списание, което излиза четири пъти в годината.
Списанието е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия,хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

Редакционен съвет:

  1. проф. д-р  Марияна Божинова –  главен редактор
  2. проф. д-р Иван Върбанов
  3. проф. д-р Атанас Атанасов
  4. доц. д-р Красимир Кунев
  5. доц. д-р Петя Иванова
  6. доц.д-р Маруся Смокова
  7. доц.д-р Драгомир Илиев
  8. доц.д-р Александър Ганчев
  9. доц. д-р Цветан Дилков

Екип за техническо обслужване:

  1. Ас. Асен Божиков  – Web-дизайн   
  2. Ст.преп. Елка Узунова – стилов редактор
  3. Грета Цанова – технически секретар