ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦМД
Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН / ЦМД
Доц. д-р Карина Агоп Саркисян-дикова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМД
Мартина Димитрова Георгиева
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМД
Цветелина Миткова Телбис
Тел: 66 376