Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2017 г.


Публична лекция на д-р Евгений Кънев на тема „Глобализацията и нейното влияние върху икономиката на България“, проведена на 26.04.2017. 
Организатор: катедра „Обща теория на икономиката“. Публична лекция на д-р Евгений Кънев на тема „Глобализацията и нейното влияние върху икономиката на България“, проведена на 26.04.2017. Организатор: катедра „Обща теория на икономиката“.
26.4.2017 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”, ПОСВЕТЕНО НА 65–ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ” ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”, ПОСВЕТЕНО НА 65–ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”
7.4.2017 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ПО УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СВИЩОВ” ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ПО УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СВИЩОВ”
7.4.2017 г. Разгледай галериятаАрхив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010