Стопанска академия „Димитър А. Ценов” почете 100-годишния юбилей на най-голямото професионално училище в България - Националната търговско-банкова гимназия. На 23.02.2013 г. в голямата зала на Националната опера и балет в гр. София се състоя тържествено събрание-концерт, посветено на вековния юбилей на столичното училище.  Събранието бе открито със слово на г-жа Емилия Иванова – директор на гимназията.

Приветствия към ръководството, учителите и учениците на гимназията поднесоха гостите на празника: академик Стефан Воденичаров – министър на образованието, младежта и науката, Ваня Кастрева – началник на РИО София-град, Лоран Комт – председател на швейцарската централа на учебно-тренировъчните фирми, Цветан Симеонов – председател на БТПП, проф. д-р Огнян Симеонов – първи заместник-ректор на УНСС, проф. д-р Андрей Захариев – заместник-председател на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ, проф. д-р Николай Арабаджийски – декан на факултета „Базово образование” в Нов български университет, Асен Ягодин – главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие АД, възпитаник на гимназията и др.Поздравителни адреси бяха изпратени от Иван Искров – управител на БНБ, Цецка Цачева – председател на 41-то Народно събрание, Георги Пирински – заместник-председател на 41-то Народно събрание и мн. др. Гости на празника бяха представители на много работодатели – партньори на гимназията, на други професионални училища, бивши и настоящи учители и възпитаници на НТБГ, родители.

Проф. д-р Андрей Захариев – зам. председател на общото събрание на Стопанска академията „Д. А. Ценов” се обърна към над 1000-та ученици, учители и гости на тържеството с думите: „Като представител на специали­зирано в областта на финансовите, банковите и търговските науки висше училище – Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, отбелязало през настоящата учебна година вековния юбилей от учредителното си дарение, отправям най-топли приветствия и пожелания от името на ректора - проф. д-р Величко Адамов и нашите над 12 хиляди студенти и докторанти към равната по възраст, но все така младееща и развиваща се Национална търговско-банкова гимназия – гр. София. Честит юбилей!

Вашата 100-годишнина е мярка и стандарт за традиции, качество и иновации в професионалното обучение по търговия, банково дело, финанси и счетоводство. През тези 100 години стотици ваши възпитаници продължиха висшето си образование в Свищовската Алма матер и станаха част от армията от вече над 120 хиляди наши възпитаници. Позволявам си да споделя и преки впечатления от качествата на Вашите възпитаници.

Националната търговско-банкова гимназия – гр. София взе участие в Националното ученическо състезание по банкиране, проведено в Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов на 5 и 6 декември 2012 г. Водените от учителката Яна Валентинова Чутуркова възпитаници на гимназията – Каталина Йорданова Димитрова и Константин Томов Анастасов се представиха отлично и получиха специалните награди на „УниКредит Булбанк” и „Общинска банка”. Това убеди организаторите на състезателния форум и мен лично, като ръководител на катедра „Финанси и кредит”, че Националната търговско-банкова гимназия дава качествено и конкурентно образование. Вашите ученици са носители на култивирани качества, професионализъм, интелект и предприемачески дух. Хвала вам!

От тази висока трибуна, изпълнявам и поръчението да връча на директора на гимназията-юбиляр г-жа Емилия Иванова три неща – едно послание, едно дарение и един символ!

На първо място, връчвам на директора официалния поздравителен адрес от ректора на академията проф. Адамов с най-топли пожелания за безспирни успехи и институционално лидерство.

На второ място, предоставям като дарение за библиотечния фонд на гимназията пълният комплект току що отпечатани академични учебници от първата българска профилирана магистърска програма по „Финансов мениджмънт” на английски език. Вие сте практически и първата училищна библиотека в България, която получава този дарителски комплект, знак, уважаеми г-н Министър акад. Воденичаров, за капацитета на българските висши училища за създаване на национален експортен образователен продукт.

На трето място, изпълнявам поръчението на академичното ръководство да удостоя гимназията–юбиляр за носител на специалния юбилеен плакет на Свищовската Алма матер – символ на реализираната мечта на крупния стопански деятел, търговец и филантроп Димитър Апостолов Ценов, дарил преди точно 100-години цялото си богатство като цитирам „скромна лепта пред олтара на Отечеството”.

Успех на гимназията, нейният колектив и възпитаници.

На многая лета. Честит вековен юбилей!”


Поздравлението от СА „Д. А. Ценов” бе прието радушно и емоциално от присъстващите като лично министър акад. Воденичаров благодари на проф. Захариев за създаваното от Свищовската Алма матер в името на науката и просветата в България. Академията ни получи от училището-юбиляр почетния плакет „100-години Национална търговско-банкова гимназия”.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития