Национално ученическо състезание по управление на проекти се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” под патронажа на ректора проф. д-р Величко Адамов. Съорганизатори на проявата, състояла се на 15-ти и 16-ти февруари 2013г., бяха катедра „Стратегическо планиране” и Образователен и кариерен център. Форумът бе поредната реализирана идея от концепцията на академичното ръководство за тясно сътрудничество със средните икономически училища в областта на науката и образованието. Така в свищовското висше училище отново се срещнаха ученици, студенти, преподаватели и представители на практиката.


С „Добре дошли” в единствената в България Академия, в която се преподават икономически науки, от името на ректора приветства участниците в състезанието и гостите на официалното откриване зам.-ректорът доц. д-р Теодора Димитрова. Отчитайки профила на Националното ученическо състезание по управление на проекти, тя пожела на участниците „най-успешния проект сред многото, които им предстои да управляват, да бъде техния живот”. Зам.-ректорът акцентира пред учениците, че определящ фактор за добър живот е инвестицията в образованието – „образование атрактивно и пазарно ориентирано като това, което предлага Свищовската Алма матер”. Припомняйки, че Стопанска академия е създадена чрез дарителския жест на Димитър Ценов, направен преди 100 години, доц. Димитрова подчерта, че това е „Академия на традиции, но и Академия на иновации”.


Приветствие към гостите на Свищов от името на кмета на крайдунавската община – Станислав Благов, отправи директорът на Дирекция „Управление на проекти и европейски въпроси” при Община Свищов – Стоян Парашкевов. Освен успех на участниците в състезанието, като възпитаник на Стопанска академия, той им пожела да се завърнат в свищовската Алма матер и като студенти.

В националното състезание по управление на проекти участваха 35 ученици от 16 града на България. Пред всички тях и придружаващите ги учители, ръководителят на катедра „Стратегическо планиране” – проф. д-р Маргарита Богданова, сподели, че темата на състезанието не е случайно избрана. По думите й, управлението на проекти е занаят, който малко хора в България умеят, то „не е лесно, но е изключително вдъхновяващо”. Проф. Богданова сподели, че обучението по управление на проекти е „лайт мотива” и за двете специалности към катедрата – „Стратегическо и бизнес планиране” и „Публична администрация”. Освен, че преподават на своите студенти проектно управление и ги учат на занаят, преподавателите от катедрата са разработвали и управлявали над 100 проекта със сумарен бюджет от няколко милиона лева, допълни още проф. Богданова.


Важността на уменията и знанията по управление на проекти подчерта по време на официалното откриване на състезанието и проф. д-р Борислав Борисов – преподавател в катедра „Стратегическо планиране” и модератор на форума. По думите му, това е една от най-актуалните теми за икономиката на страната ни, тъй като реализирането на проекти е механизма за финансиране от Европейския съюз, чрез което се постигат резултати, целящи да решат конкретни проблеми на нашето общество в сфери, в които страната ни изостава. По повод необходимостта от сътрудничество между образователните институции и представители на практиката с цел по-високо качество на обучение, проф. Борисов подчерта, че в Стопанска академия от много години се реализират програми от типа „А” + „Б” – „Академия плюс Бизнес”. В подкрепа на думите му бе и факта, че за пореден път сред участниците в подобен форум в свищовското висше училище бяха и представители на практиката – директор на банкова институция и началникът на отдел „Образование и култура” при Община Свищов.

Приветствие към участниците и гостите на форума отправи и гл. ас. д-р Николай Нинов - директор на Образователен и кариерен център при Стопанска академия – център, осъществяващ връзката между ученици, студенти, бивши възпитаници на свищовската Алма матер и представителите на бизнеса.

След официалното откриване на състезанието, под ръководството на ас. д-р Юлиян Господинов, ас. Евелина Парашкевова и докт. Драгомир Маринов, учениците и техните ментори – изявени студенти от 4 курс на специалност „Прогнозиране и планиране” към катедра „Стратегическо планиране”, започнаха работа по избраните казуси. Екипите имаха за задача да разискват върху приоритетен за тях проблем, да открият възможностите за неговото преодоляване като си поставят общи и специфични цели, формулират желани резултати и набележат дейности за тяхното реализиране. При изпълнение на поставената задача учениците трябваше да работят в екип, да комуникират помежду си, да проявят творчество и иновативност като засегнат въпросите за практическата приложимост и устойчивостта на техните проектни предложения. Всички екипи работеха усилено, в търсене на най-добрата идея и последващото й атрактивно представяне пред журито и останалите участници в състезанието.


Паралелно с това, учителите проведоха работна среща с преподаватели от катедрата и представители на практиката, по време на която бяха представени образователни продукти и дискутирани добри практики от реализирани проекти. Проф. Борисов представи магистърската програма „Образователен мениджмънт”, както и различните й форми на обучение.

Директорът на Център за професионално обучение при Стопанска академия – доц. д-р Пенка Шишманова, презентира различните обучения, които Центърът осъществява, сред които са и безплатните курсове срещу ваучери по цяла професия или част от професия. Представяйки определени програми, доц. Шишманова поясни, че нов момент при обучението за „офис-секретар” е практически курс по управление на проекти в образованието, предназначен както за заетите в средните, така и за тези във висшите учебни заведения.

Добри практики от управление на проекти сподели началникът на отдел „Образование и култура” при Община Свищов – Милена Богданова. Тя представи реализирани проекти от екипа на отдела и от свищовски училища, изискващи координация и управление на инициативи, в които участват партньори от различни страни. Милена Богданова разказа и за инициативата на локалния офис на студентската организация AIESEC, при която студенти от Стопанска академия провеждат практически обучения на ученици от свищовски училища. Гостуващите учители също споделиха своя опит от реализирани проекти в представените от тях професионални икономически гимназии.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития