Национално ученическо състезание по управление на проекти организираха съвместно катедра „Стратегическо планиране” и Образователен и кариерен център при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В инициативата, проведена на 15-16 февруари 2013г. под патронажа на ректора на Свищовската Алма матер – проф. д-р Величко Адамов, се включиха 35 ученици. Участниците в националната надпревара представиха професионални гимназии по икономика от 16 града в страната: Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Петрич, Монтана, Червен бряг, Плевен, Русе, Габрово, Дряново, Велико Търново, Силистра, Разград, Варна и Свищов. Разпределени в девет екипа на случаен принцип, учениците имаха за ментори изявени студенти от 4-ти курс, изучаващи специалност „Прогнозиране и планиране” към катедрата.Казусът, разработен от организаторите и базиран на теорията за управление на проекти, бе свързан с основните проблеми на младежите, анализирани в Европейската програма „Младежта в действие”. Всеки екип обаче имаше възможност да избере проблема, по който да разработи и защити проект. По-голяма част от тях бяха провокирани от младежката безработица и „емиграция” бе често срещана дума в разработките на учениците. Останалите екипи работиха по теми, свързани с интегриране на ромите, спорт, екологични проблеми.

За екипната работа по състезателните казуси, на участниците бяха предоставени съвременно оборудвани компютърни кабинети и мултимедийни лаборатории, в които свищовските студенти се обучават и провеждат специализирани изследвания в областта на икономическата наука.

Презентациите на разработените проекти оценяваше седем-членна комисия в състав: Станислав Благов – кмет на Община Свищов, Пламен Александров – зам.-кмет, Пламен Георгиев – директор на Общинска банка и възпитаник на Стопанска академия, спец. „Планиране”, проф. д-р Маргарита  Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране” и преподавателите към катедрата проф. д-р Борислав Борисов, ас. д-р Юлиян Господинов и ас. Евелина Парашкевова.

Наградата за победителя бе осигурена от Фондация „Димитър А. Ценов”, председателствана от ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. Освен голямата награда, Фондацията осигури и две поощрителни – за „най-иновативен” и за „най-устойчив” проект.

Победител в Националното ученическо състезание по управление на проекти стана екип № 8 „Успешен старт в живота”, съставен от Ваня Янева от ПГИ „Иван Илиев“ - гр. Благоевград, Магдалена Александрова от ПГСУАУ „Атанас Буров“ - гр. Силистра, Алие Осман от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски” и Теодор Радославов от ПГИУ „Елиас Канети” - гр. Русе. Ментор на учениците-победители бе Анелия Личкова. Разработеният от тях проект третираше проблема с липсата на ангажираност по въпроса за развитие на талантливите младежи в областта на спорта и изкуствата. Екипът защитаваше тезата, че развитието на спорта (футбол, баскетбол, волейбол и др.) и изкуството (танцови изкуства, изобразително изкуство, музикални дисциплини и др.) ще повиши културното равнище на цяла България. Младежите, получили подкрепа и развили своите таланти, ще носят слава на себе си и на страната, като цяло, и ще управляват живота си, спрямо своите възможности. Освен с избраната тема, победителите спечелиха журито и с добрата логическа обосновка проблем - цел - резултати - дейности, с атрактивната презентация, прецизните отговори на поставените от залата въпроси, както и с мотото „За успешен старт в живота следвайте мечтите си.”

Наградата за най-иновативен проект бе присъдена на  екип № 5 „Специалистите”, съставен от Йоана Ангелова от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”, Деница Стефанова от ПГИ „Робер Шуман“ - гр. Разград, Цветелин Костов от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” - Габрово и Иван Иванов от ФСГ „Васил Левски” - гр. Монтана. Ментори на екипа бяха Садие Али и Кристиян Илиев. Проектното предложение бе насочено към решаване на проблема, свързан с неточната и неясна информация, която получават младежите, в т.ч. и от представители на висшите учебни заведения, когато са изправени пред избор на професия, която да изучават, а в последствие и да практикуват. Екипът предложи създаването на образователна информационна агенция, която да подпомага кандидат-гимназистите и кандидат-студентите при техния избор на средно или висше училище.

Като най-устойчив проект бе определен този на екип № 6 „Еко живот”, съставен от Зинаида Петрова от ФСГ „Васил Левски” - гр. Монтана, Анелия Асенова от ДФСГ „Интелект” - гр. Плевен, Инна Ноева от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” - Габрово и Георги Василев от Търговска гимназия „Васил Е. Априлов" - гр. Червен бряг. Техен ментор бе Мерлин Еминова. Проектът на екипа засягаше проблема със замърсяването на околната среда от производството на електроенергия от неекологични енергоизточници. Учениците предложиха изграждане на електрическа централа и производство на електричество от биомаса.

Трите парични награди, осигурени от Фондация „Ценов”, връчи от името на ректора, ръководителят на катедра „Стратегическо планиране” – проф. д-р Маргарита Богданова.

Според регламента бяха предвидени три награди, но провокирани от оспорваната борба и високото ниво на представяне на учениците, двама от членовете на комисията – кметът Станислав Благов и директорът на банковата институция – Пламен Георгиев, връчиха две лични допълнителни награди. Всички участници получиха сертификати, връчени им от проф. д-р Борислав Борисов, и книги на преподаватели от катедрата. Нова научна литература с публикации на преподаватели от катедра „Стратегическо планиране” бе подарена и за училищните библиотеки на професионалните икономически гимназии, участвали в националното състезание. Изразявайки благодарност за перфектната организация и гостоприемство, учителите споделиха, че за първи път към техните възпитаници е отправено такова предизвикателство. Учениците пък предложиха на организаторите да превърнат националното състезание по управление на проекти в ежегоден форум.


В изпълнение на концепцията за тясно сътрудничество между средните икономически училища и Стопанска академия в областта на икономическата наука и образование, ръководството на свищовското висше училище, различните катедри и кариерния център не за първи път дават възможност на ученици да покажат своите знания. През месец декември 2012 г. първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия, и Образователен и кариерен център бяха организатори и домакини на Национално ученическо състезание по банкиране. До края на настоящата академична година, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са предвидени и други подобни инициативи

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития