На наскоро провелия се Информационен ден по програма „Еразъм”, организиран от Центъра за международно сътрудничество и проекти при Стопанска академия, проф. д-р ик.н. Таня Горчева, директор на ЦМСП, запозна преподаватели и служители от академията с новите възможности за мобилност по програма „Еразъм” за академичната 2012/2013 г., с цел преподаване или обучение в 20 чуждестранни университета. Свищовското висше училище има сключени договори по програмата  с  висши учебни заведения от 12 държави.

С удовлетворение тя сподели пред присъстващите, че с  всяка следваща година се разраства диапазонът от контакти с университетите, с които свищовското висше училище осъществява партньорства, като през настоящата учебна година възможностите за кандидатстване за мобилности на преподаватели и административен персонал са нараснали със сключените през предходната академична година пет нови междуинституционални споразумения с университети в Хърватия, Португалия, Полша, Латвия и Македония.

На информационната среща бяха представени критериите за селекция при кандидатстване, с цел преподаване или обучение, необходимите документи, продължителността и условията при осъществяване на различните мобилности.   

По данни на Центъра за международно сътрудничество и проекти, се наблюдава тенденция към повишаване на интереса за осъществяване на мобилности както сред преподавателите, така и сред неакадемичния състав. Преподавателската мобилност се приема не само като възможност за лична изява, но и като възможност за  активиране на вече установено сътрудничество чрез участие в научни прояви и съвместни проекти. Сред представителите на администрацията също се наблюдава  повишен интерес и желание за обучение в партньорските университети и опознаване на чужди култури. Бяха зададени редица уточняващи въпроси от участниците в срещата, а осъществилите вече мобилност преподаватели и служители споделиха своя опит от пребиваването си в чуждестранни университети.

Проф. Горчева изрази увереността си, че програма „Еразъм” е сред най-успешните програми на Европейския съюз и е факт, че Стопанска академия е част от положителния ефект в рамките на европейското сътрудничество.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития