На 18 май 2017 г. (четвъртък) в столичния хотел „Маринела“ се състоя 9-ата поредна тържествена церемония по връчване на най-престижните годишни награди в застрахователния сектор - „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г. Организатори на събитието бяха: Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и Висшето училище по застраховане и финанси.

На тазгодишната церемония присъства целият застрахователен, пенсионен и финансов елит на България, представители на редица държавни институции и регулаторни органи, на научните и академичните среди. Сред официалните гости на церемонията се откроиха имената на министъра на финансите – г-н Владислав Горанов, г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание), г-жа Карина Караиванова (председател на Комисията за финансов надзор) и нейните заместници – г-жа Ралица Агайн-Гури, г-н Владимир Савов и г-н Ангел Джалъзов, г-н Цветан Цветков (председател на  Сметната палата), проф. д-р Борис Грозданов (председател на Фискалния съвет), г-н Любомир Дацов (член на Фискалния съвет), доц. д-р Иван Марчевски, проф. д.ик.н Стати Статев (ректор на УНСС), проф. д-р Лалко Дулевск (председател на Икономическия и социален съвет), Светослав Гаврийски (главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България”), Виолина Маринова (председател на УС и главен изпълнителен директор на банка ДСК) и много други.


Свищовското висше училище беше представено от доц. д-р Иван Марчевски (ректор), проф. д-р Георги Иванов (зам.-ректор), доц. д-р Николай Нинов, (зам.-ректор „СПИК“), проф. д-р Андрей Захариев (ръководител на катедра „Финанси и кредит“), доц. д-р Стоян Проданов (изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД и преподавател в катедра „Финанси и кредит“), доц. д-р Румен Ерусалимов (ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“), които се отзоваха на любезната покана на организаторите.

Церемонията беше открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, член на организационния комитет (ОК) на годишните награди, който представи останалите членове на ОК в състав: г-жа Светла Несторова – (председател на УС на АБЗ, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД), проф. д.ик.н. Нено Павлов (председател на УС на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”), г-н Никола Абаджиев (председател на УС на БАДДПО), г-жа Ивета Кунова (председател на УС на БАЗБ), г-н Орлин Пенев (главен директор “Подписваческа дейност” на “Алианц България Холдинг” АД, изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България” – почетeн член на ОК), г-н Данчо Данчев (председател на Упрaвителния съвет и главен изпълнителен директор на “Дженерали България Холдинг” ЕАД, почетен член на ОК), доц. д-р Григор Димитров (член на Настоятелството и на академичния съвет на ВУЗФ, член на НЗОК, главен директор „Осигурителни отношения”, Българска стопанска камара). Доц. Вазов благодари на всички тях, че за пореден път са направили възможно организирането на церемонията по връчване на престижните отличия, наричани в гилдията “Застрахователни Оскари”.


На присъстващите беше поднесен поздравителен адрес от министър-председателят Бойко Борисов, в който той благодари на носителите на наградите за 2016 г. за положените усилия за развитието на сектора. В него беше подчертано, че „превърналите се в традиция награди са признание за техния професионализъм и успешни управленски практики“.

Председателят на УС на БАЗБ – г-жа Ивета Кунова представи наградите в категория “Застрахователен брокер на годината”. Призът в категория „Общо застраховане” за 2016 г. спечели „АЙ ЕНД ДЖИ Иншурънс Брокерс“ ООД. Наградата беше връчена от г-жа Ралица Агайн-Гури, зам.-председател на КФН, на управителя на компанията г-н Николай Здравков. „Щастлив съм, че  организаторите на това хубаво събитие успяха да обединят целия пазар. Аз никога не съм виждал пазара толкова обединен. Адмирации!“, обяви г-н Здравков при получаване на наградата.

В категория „Животозастраховане”, първо място заслужено спечели „Евролайф България“ ЕООД. Наградата беше връчена от  г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, а от името на компанията я прие управителят – г-н Красимир Мишлаков. Приз в категорията „Най-динамично развиващ се застрахователен брокер” през 2016 г. спечели „Мусала Иншурънс Брокер” ООД, а наградата беше връчена от г-жа Светла Несторова на г-жа Ваня Дамянова – управител на компанията.

Председателят на УС на БАДДПО г-н Никола Абаджиев информира присъстващите за основните резултати и събития в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване през 2016 г. и разясни накратко критериите и показателите за определяне на победителите в отделните категории за „Пенсионноосигурително дружество” за 2016 г.


Наградата за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ спечели ПОК „Доверие” АД. Тя беше връчена на изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелина Петрова от г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика към 44-то Народно събрание).

В категория „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ първо място спечели ПОД „Алианц България” АД. Наградата беше връчена от финансовия министър г-н Владислав Горанов на председателя на УС и изпълнителен директор на компанията г-жа София Христова. Г-н Горанов поздрави сектора за  това, че е преминал през сериозно предизвикателство. „Радвам се, че с гордо вдигната глава можем да отчетем, че тази част от финансовите институции и инфраструктура на държавата е на добро ниво. Ние ще продължим да подобряваме регулациите и законодателството в областта на застраховането и пенсионното осигуряване във всичките му фази. Светът се развива, скоростта на информацията се развива, сложността на пазара се развива и има много предизвикателства пред нас, които в следващите няколко години трябва да решим”, каза още финансовият министър.

Наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2016 г. отиде при „ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество” ЕАД. Тя беше връчена от г-жа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор на изпълнителния директор на дружеството г-н Анастас Петров.

Преди да представи наградите в категория “Застраховател на годината”, г-жа Светла  Несторова, председател на УС на АБЗ, се обърна към залата с думите „Вие създавате тенденциите и перспективите на пазара и  вие сте тези, които градите общото бъдеще на този пазар”. Тя поздрави колегите си за силата, куража, търпението, морала и здравия финансов гръб, които са ги превели през тази толкова тежка година. Призът в категория „Общо застраховане” за 2016 г.  спечели „ДЗИ - Общо Застраховане“ ЕАД. Наградата беше връчена от г-жа Карина Караиванова на г-н Коста Чолаков (председател на УС и изпълнителен директор на дружеството).

В категория „Животозастраховане”, първо място спечели ЗАД „Алианц България Живот”. Наградата беше връчена от г-жа Ралица Агайн, а наградата получи г-н Андрей Александров (главен изпълнителен директор на компанията).

Призът в категория „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество за 2016 г.“ отиде при „Дженерали Застраховане“ АД с ръст на БПП от 67,5 млн. лева. спрямо предходната година. Наградата беше връчена от финансовия министър г-н Владислав Горанов на г-н Данчо Данчев (председател на УС и главен изпълнителен директор на дружеството).


Най-добрите компании в отделните категории бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации на база обективни публични критерии и показатели. Дружествата победители получиха специални авторски пластики, символ на наградите,  изработени от художника Андрей Янев и грамоти.

Председателят на УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” проф. д.ик.н. Нено Павлов представи наградите на фондацията. За 19-та поредна година организацията връчва специални персонални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване, както и за застрахователно посредничество. За призьорите на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  бяха подготвени специално изработени статуетки на древногръцката богиня на победата „Нике”, почетни грамоти и значки с лика на патрона на фондацията.

Призът за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше присъден на г-жа Ралица Агайн-Гури - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Наградата й беше връчена от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

Вторият приз за цялостен принос в развитието на българското застраховане беше връчен на Петрозар Петков, председател на Съвета на директорите на ЗД „БУЛ ИНС” АД. Наградата му връчи ректорът на Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов доц. д-р Иван Марчевски. В своята реч, свързана с номинацията, доц. Марчевски подчерта огромното значение и роля, което Свищовската висше училище и в частност катедра „Застраховане и социално дело“ има при подготовката на елитни кадри, пример за какъвто е и номинирания за високата награда г-н Петков – възпитаник на Стопанската академия. В своята реч, той подчерта че катедра „Застраховане и социално дело“ е люлка на не една и две генерации специалисти в областта на застраховането и осигуряването, и че практически по-голямата част от мениджърския състав на присъстващите на церемонията компании е получила подготовката си имено в Свищовската Алма матер – слова, които предизвикаха бурни аплодисменти сред участниците в церемонията. На свой ред г-н Петков сподели колко е голямо значението на висшето образование придобито в Свищовското висше училище, което е в основата на 44 годишната му успешна кариера.

Наградата за цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България получи г-н Милен Марков – председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие”АД. Тя му беше връчена от ректора на УНСС проф. Статев.

Специалната награда за особен принос в развитието на  посредничеството в застраховането получи г-жа Ивета Кунова – председател на УС на БАЗБ. Наградата й беше връчена от г-н Хасан Адемов.

Проф. д-р Нено Павлов обяви посмъртно за почетен председател на попечителския съвет на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ – главният изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД Румен Янчев. Почетният диплом бе връчен на неговата съпруга Весела Янчева.

Вечерта продължи с разговори за предстоящи събития и планове за съвместни инициативи, неформални срещи и приятелски разговори.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития