Диплом за завършена ОКС „магистър“ получиха на тържествени церемонии в аулата на Стопанска академия близо 1000 икономисти, неикономисти и професионални бакалаври, обучавали се в редовна и дистанционна форми по различните магистърски програми. Приветствия към дипломантите от името на ректора и на академичното ръководство отправиха зам.-ректорите проф. д-р Марияна Божинова, с ресор „Учебна дейност“ и доц. д-р Николай Нинов – „Студентска политика и институционални комуникации“.


Проф. Божинова подчерта, че дипломата, която получават възпитаниците на Стопанска академия е международно призната и е с висока стойност. Тя увери дипломантите, че тази диплома им открива много възможности за успешна професионална кариера в сферата на икономиката, администрацията и управлението на фирмено, общинско и държавно ниво, като пропомни, че трима от настоящите министри са възпитаници на Стопанска академия. По думите на приветстващите, магистърската степен е инвестиция в кариера, емоция, очаквания и признание. Те благодариха на родителите и близките на дипломантите за оказваната подкрепа през годините на обучение, и на самите магистри, за това, че са избрали именно Стопанска академия.


„Бъдете достойни възпитаници на свищовската икономическа школа, умножавайте успехите й, пазете името на родната Алма матер чисто и неопетнено. Станете ключови личности в бизнеса, политиката, обществото и покажете силата на стойността на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов“ , пожела на дипломантите доц. Нинов.

В рамките на церемониите, гл. ас. д-р Момчил Антов – координатор кариерно консултиране и алумни към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, представи пред дипломантите Алумни асоциацията на Стопанска академия. Той поясни, че целта на тази асоциация е да поддържа „жива връзка“ между свищовското висше училище и неговите вече над 140 000 възпитаници. Ресорният координатор подчерта, че след дипломирането си всеки получава индивидуално членство в Асоциацията и разясни другите форми за присъединяване или сътрудничество.

Приветствия към дипломантите отправиха също декани на факултети, ръководители на катедри и на магистърски програми, като им пожелаха смели мечти, дръзновение и вдъхновение, упоритост, последователност и успешен старт в кариерата.


Емоциите от това, че вече държат в ръцете си заслужената диплома на магистър, облечените в академични тоги дипломанти запечатаха чрез множество снимки с родители, приятели и преподаватели в аулата на висшето училище, пред паметника на Дарителя и при изпълняване на традиционния ритуал по хвърляне на академичните барети пред емблематичната за Свищов сграда на Ректората.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития