Доц. д-р Николай Нинов, Снежанка Ангелова и Катя Иванова, които са съответно водещ функционален експерт и експерти финансово-счетоводно обслужване в екипа за управление на проект „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, взеха участие  в провела се информационна среща, домакин на която беше АИ – Пловдив. На срещата между екипа за управление и партньорите по проекта от висшите училища, г-жа Соня Кръстанова – ръководител на проекта и директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката съобщи, че до момента 12 600 студенти са приключили успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“, 20 000 студенти са сключили договори и провеждат своята практика в реална работна среда, а над 50 000 студенти са се регистрирали за участие в проекта.

8678 са обявите с работни позиции за студенти, предлагани от работодателски организации. Над 8500 ментори са готови да споделят своите знания и опит с младежите, решили да се възползват от възможностите на проекта и да приложат на практика наученото в университета. По време на информационната среща, представителите на висшите училища бяха призовани от екипа за управление, да предоставят повече информация за възможностите на проекта и да активизират връзките си с работодателските организации, тъй като скоро предстои приключване на академичната учебна година и се очаква през ваканцията по-голяма активност на студентите в търсенето на работа. Полезно за тях ще е работодателите да обновят обявите си или да обявят нови позиции за практиканти.

Целта на проект „Студентски практики – фаза 1“ е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда. Приемането на студенти на практика ще е от полза на фирмите и другите работодателски организации, защото те ще могат да използват безплатно труда на практикантите, но и ще имат възможност да оценят потенциала им и да подберат своите бъдещи кадри.

Чрез практическото обучение в реална работна среда студентите ще могат да надградят теоретичните си знания, да придобият изцяло нови умения и компетентности, да бъдат оценени и да се научат да постигат видим и ясен резултат от своята дейност. Освен това могат да получат препоръки от работодателите, с които да улеснят по-нататъшната си професионална реализация. За 240 часа, в които те ще  прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват нови знания и умения, студентите ще получат сертификат и стипендия в размер на 480 лева.

Проект „Студентски практики - фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е с бюджет 37 млн. лева и в него участвaт 48 висши училища от страната. До края на проекта се очаква над 40 000 студенти успешно да завършат своята практика.

Екипът за управление на проекта при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, напомня на желаещите да се включат в проекта, че все още има свободни позиции, и че могат да получат точна и коректна информация за всичко свързано с него в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, както и на страницата на проекта в сайта на Свищовското висше училище: https://www.uni-svishtov.bg/?page=proekt-sp.

Презентацията на резултатите от проекта до момента, може да проследите ТУК.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития