На 12.04.2017 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов бе посетена от дванадесетокласници на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Две могили, придружавани от тяхната учителка г-жа Светлана Андронова. Събитието бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, с активното участие на докт. Елена Колева, като част от провежданата от висшето училище кандидатстудентска кампания 2017 г. То имаше за цел да запознае зрелостниците с образователната инфраструктура и организацията на работните процеси в Стопанска академия.

От името на академичното ръководство приветствие към учениците отправи доц. д-р Николай Нинов - зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации“. Той ги поздрави за активността, любознателността и сериозното отношение към тяхното собствено бъдеще, израз на което е желанието им да посетят на място Академията, в която да продължат своето образование.

В ауд. 10 на Ректората зрелостниците бяха запознати с темите, които ги интересуват в най-голяма степен. Симона Цветкова - инспектор в Центъра за кандидатстудентски прием, представи условията за кандидатстване, образци на документи, срокове, такси и процедура по прием и записване във висшето училище. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов - координатор „Образователен маркетинг“, презентира образователното портфолио на Стопанска академия и възможностите за онлайн кандидатстване. Васил Филев - председател на Студентски съвет, представи дейността на Съвета като орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска академия. Той разказа какво е да си студент в Академията, както и за част от събитията, инициирани от студентите. Диана Петрова - инспектор „Студентска политика“, запозна учениците с предоставяните в Академията студентски стипендии и награди - видове, условия, размери, срокове, както и с възможностите за настаняване в студентски общежития.


В рамките на посещението зрелостниците разгледаха материалната база на висшето училище, в т.ч. Корпус Юг, където взеха участие в откриването на заключителния кръг на конкурса за студентско есе, организиран от катедра „Мениджмънт“, на тема: „Екологично и фирмено управление“, Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, ауд. „Проф. Д. Бъров“ (аула 1), както и студентския стол. Посетиха академичния музей и научиха от г-жа Маргарита Дончева интересни моменти от историята на Стопанска академия. Г-жа Анка Танева - директор на Библиотека „Акад. Никола Михов“, ги запозна с академичната библиотека и разведе из читалните. Интерес за учениците представляваха и условията в студентските общежития. За целта те посетиха блок 1, където домакинът г-жа Митка Расимова им показа стаите.

Несъмнено, най-запомнящата част от визитата на зрелостниците бе осигурената от домакините възможност те да облекат ритуални тоги, също като дипломиращите се студенти. Допълнителен емоционален заряд дадоха и срещите с направените общи снимки с ректора на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски и зам.-ректора проф. д-р Марияна Божинова.


Учениците и тяхната учителка изразиха голямата си благодарност за проявеното внимание, за почувстваното приятелско отношение и благоприятна атмосфера по време на посещението си. По думите им, Стопанска академия заслужено е сред най-добрите висше училища у нас и предпочитано от тях място за обучение в ОКС „бакалавър“.

Посещението на учениците от Две могили завърши с визита на къщата-музей „Алеко Константинов“.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития